Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Duurzame organisatie van zorgsystemen

De gezondheidszorg wordt steeds complexer en duurder. Mensen leven langer, hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk en de wensen en behoeften van mensen veranderen als het gaat om zorg. Er is steeds meer samenwerking en afstemming tussen zorgverleners nodig en dat vraagt om het slim organiseren van de zorg op micro-, meso- en macroniveau.

Ons onderzoek richt zich op het stimuleren en evalueren van duurzame, innovatieve en  betaalbare gezondheidszorg. Met duurzame gezondheidszorg bedoelen we toekomstbestendige zorg, waarbij we bij alles wat we doen rekening houden met sociale, economische en ecologische aspecten.

Centrale onderzoeksvragen daarbij zijn:

  • Wat is de optimale inrichting van individuele patiëntenzorg en wie levert welke zorg, zodat onnodige kosten afnemen en de houdbaarheid van de gezondheidszorg op systeemniveau verbetert?
  • Hoe kunnen instellingen zorg met hoge waarde (value) leveren voor de patiënt tegen acceptabele kosten en welke randvoorwaarden zijn hiervoor nodig?
  • Hoe kunnen overheden een samenhangend zorgsysteem van goede kwaliteit stimuleren dat toegankelijk en betaalbaar is?
  • Hoe kan de toegevoegde waarde van gezondheidszorg voor patiënten, zorgprofessionals en andere betrokkenen beter zichtbaar wordt gemaakt?
  • Hoe kunnen innovaties in de zorg worden gestimuleerd?
  • Wat kunnen we leren van zorgsystemen in andere landen?

Prof.dr. Philip van Wees geeft inhoudelijk leiding aan dit thema.