Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ethiek

Ethiek

Waardevolle zorg, dat wil iedereen. Maar het is lastig om te bepalen wat dat inhoudt. Het thema ethiek reflecteert op de betekenis van termen die vaak worden gebruikt om gestalte te geven aan ‘waardevolle zorg’; zoals persoonsgerichtheid, gezamenlijke besluitvorming, effectiviteit, veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. Wat veronderstellen we als we deze woorden gebruiken? Wat laten we buiten beschouwing? En hoe bepalen we wanneer welke waarden wel en welke niet relevant zijn?

Het thema ethiek koppelt een kritische reflectie aan de andere vier thema’s waarmee IQ healthcare bijdraagt aan de realisering van waardevolle zorg en gebruikt daarbij de bril van de medical humanities. Dit betekent dat we een brede, geesteswetenschappelijke en inter- en multidisciplinaire benadering van ethiek en filosofie in de gezondheidszorg aanhangen. We verkennen daarom ook de context van biomedisch handelen, en besteden aandacht aan de ervaringen met gezondheid, ziekte en zorg van patiënten, professionals en andere betrokkenen. Daarbij maken we vooral gebruik van kwalitatief-empirische methoden, in combinatie met conceptuele analyse en kritisch-ethische reflectie. We vinden het van belang dat onderzoeksresultaten bijdragen aan reflectie op de praktijk van de gezondheidszorg en de vorming van professionals.

In huidige onderzoeksprojecten richt het thema Ethiek zich op:

  • Patiënten & professionals. In het Radboudumc worden patiënten als partners in de zorg beschouwd. Dat vraagt hernieuwde doordenking van de (ethische) verantwoordelijkheid van professionals, maar ook van die van patiënten en hun naasten.
  • Ethiek van beleid en organisatie van de zorg. Dit thema betreft de ethiek van het organiseren en (be)sturen van zorgorganisaties, ketens en netwerken in het licht van de demografische veranderingen en kostenstijging van de zorg. De beginselen van ‘value-based healthcare’ spelen hier bij uitstek een rol.
  • Verantwoord onderzoek en innovatie. Onder dit thema valt onderzoeksethiek (wetenschappelijke integriteit) en het beschrijven van en anticiperen op morele veranderingen die nieuwe medische technologie teweeg kan brengen in de zorg, bijvoorbeeld in de organisatie van de gezondheidszorg, de rol en verantwoordelijkheid van zorgverleners en in het leven van patiënten.

Dr. Anke Oerlemans geeft inhoudelijk leiding aan dit thema