Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Implementeren & evalueren van verbeteringen en innovaties

Onderzoek wijst steeds uit dat een deel van de diagnostische procedures en behandelingen die nu in de zorg worden toegepast weinig werkzaam of zelfs schadelijk voor de patiënt zijn, terwijl (be)handelingen met een bewezen werkzaamheid soms achterwege blijven. De consequenties hiervan zijn zowel persoonlijk als maatschappelijk aanzienlijk.

Het thema ‘Implementeren & evalueren van verbeteringen en innovaties‘ houdt zich bezig met het effectief verbeteren van de patiëntenzorg, door het implementeren van evidence based richtlijnen, ‘best practices’ of andere zorginnovaties en het deïmplementeren van overbodige zorg op een systematisch en verantwoorde manier.

De kern van het onderzoek van het thema betreft het meten van de kwaliteit van zorg, het verantwoord verbeteren ervan en het evalueren van de effecten, haalbaarheid en kosten van deze verbeteringsactiviteiten.

Belangrijke onderzoeksvragen binnen het thema zijn:

  • Wat is, binnen een bepaalde setting, goede kwaliteit van zorg, die van waarde is voor de patiënt maar ook doelmatig, gedefinieerd vanuit de verschillende belanghebbenden (patiënten, zorgverleners, instellingen, zorgverzekeraars) en hoe stel je die kwaliteit vast (met extra aandacht voor nieuwe uitkomstmaten als PROs en PREs)?
  • Wat zijn potentieel effectieve strategieën om de zorg verantwoord te verbeteren en wat zijn de kosten-effectiviteit en de haalbaarheid van deze strategieën (met extra aandacht voor praktisch haalbare designs)?
  • Wat zijn determinanten voor het leveren van verantwoorde zorg, waarin theoretische concepten, kenmerken van patiënten, behandelteams en instellingen centraal staan, evenals eventuele veranderingsstrategieën?

Dr. Rosella Hermens geeft inhoudelijk leiding aan dit thema.