Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Persoonsgerichte zorg

Iedere patiënt heeft altijd recht op de beste zorg. Maar wat de beste zorg is voor patiënten in het algemeen, is niet per definitie de beste zorg voor het individu. Persoonsgerichte zorg houdt rekening met de specifieke eigenschappen en behoefte van de individuele patiënt.

Het onderzoek binnen het thema 'Persoonsgerichte zorg' richt zich op de vraag hoe je de specifieke eigenschappen en behoefte van de individuele patiënt in beeld brengt en hoe dit zich vertaalt naar de zorg die deze patiënt ontvangt. Daarnaast zet het thema in op het verbinden van persoonsgerichte zorg aan de andere onderzoeksthema’s van IQ healthcare. Centrale onderzoeksvragen daarbij zijn: 

  • welke waarde levert persoonsgerichte zorg op?
  • wat vraagt persoonsgerichte zorg van de organisatie en de professional?
  • hoe implementeer je persoonsgerichte zorg?

Met het onderzoeksthema 'Persoonsgerichte zorg' draagt IQ healthcare bij aan de visie van het Radboudumc dat de persoon centraal moet staan in de zorg.

Dr. Marjan Faber geeft inhoudelijk leiding aan dit thema.