Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Anita Huis, PhD

Huis Anita.jpg

Senior onderzoeker

+31 (0) 24 36 15305
anita.huis@radboudumc.nl
Icoon Facebook

Infectiepreventie in de verpleegkundige zorg

Anita Huis is opgeleid als verpleegkundige en anesthesie-assistent en heeft gezondheids-wetenschappen gestudeerd.
In 2013 is zij gepromoveerd op het verbeteren van handhygiëne bij ziekenhuisverpleegkundigen.

Haar aandachtsgebied is ‘Infectiepreventie in de verpleegkundige zorg”. Vanuit die focus doet zij onderzoek in verschillende zorgcontexten (ziekenhuis, langdurige zorg, thuiszorg, Public Health) en is zij als projectleider actief binnen verschillende nationale en internationale projecten. Hierin wordt met name onderzoek gedaan naar beïnvloedende factoren bij de naleving van richtlijnen alsmede het ontwikkelen en testen van bijbehorende implementatiestrategieën. De nadruk hierbij ligt op gedragsveranderende technieken. Interventies zijn gericht op het organisatorisch niveau (bijv. werkorganisatie en infrastructuur), teamniveau (bijv. sociale invloed, voorbeeldgedrag en leiderschap), en individueel niveau (bijv. kennis, bewustzijn en motivatie. Binnen haar onderzoekslijn begeleidt zij meerdere promovendi en studenten.

Anita Huis is als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en zij maakt deel uit van de beoordelingscommissie richtlijnen V&VN. Daarnaast is zij werkzaam als docent bij de opleiding Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van het Radboudumc en de masteropleidingen Advanced Nursing Practice en Physician Assistant van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. In het Radboudumc heeft zij zitting in de UMC-raad. Anita is tevens Fellow bij the European Academy of Nursing Science.

Onderzoekslijn infectiepreventie in de verpleegkundige zorg