Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Infectiepreventie in de verpleegkundige zorg

Verpleegkundigen en verzorgenden vinden het best ingewikkeld om - in de hectiek van de dagelijkse praktijk - infectiepreventiemaatregelen op het juiste moment en op de juiste wijze toe te passen (Huis et al., 2017) )

In de onderzoekslijn ‘Infectiepreventie in de verpleegkundige zorg’ ontwikkelen testen we implementatie-strategieën die verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen om deze maatregelen consequenter toe te passen. Onze strategieën zijn gericht op gedragsverandering van de zorgverlener en worden ontwikkeld in samenspraak met de verpleegkundige doelgroep en patiënten. We proberen een oplossing te vinden voor de factoren die een goede toepassing van infectiepreventie in de weg staan. Onze interventies richten zich dan ook op zowel de individuele zorgverlener, het verpleegkundig team en de organisatie. Het versterken van verpleegkundig leiderschap en het inzetten van rolmodellen blijkt een krachtige ‘driver’ van verbetering. (Huis et al., 2013)   Deze projecten hebben veel aandacht gekregen in zowel binnen - als buitenland. Zo verscheen er een artikel in het populairwetenschappelijk tijdschrift Quest, won Anja Haenen in 2019 de Hygieia Award voor haar checklist om beïnvloedende factoren voor de uitvoering van handhygiëne  in verpleeghuizen te identificeren, en verzorgde Anita Huis meerdere lezingen in het buitenland.

Inmiddels richten wij ons op de wijkverpleging. Via observaties in de thuissituatie, focusgroepen met verpleegkundigen en verzorgenden en interviews met cliënten hebben we de belemmerende en bevorderende factoren m.b.t. infectiepreventie in kaart gebracht. Op deze wijze kunnen we voor deze unieke zorgcontext een verbeterstrategie ontwikkelen.

Wat hebben we bereikt?
In zowel de ziekenhuis- als in de verpleeghuissetting heeft deze team- en leiderschapsgerichte aanpak ertoe geleid dat  verpleegkundigen en verzorgenden hun handen veel beter zijn gaan desinfecteren. Inzicht in belemmerende en bevorderende factoren is van cruciaal belang om een implementatiestrategie te ontwikkelen die aansluit bij de meest relevante en veranderbare factoren.

Ons toegepast onderzoek vraagt om nauwe samenwerking met het veld en levert daardoor ook waardevolle inzichten op. Implementatiestrategieën sluiten beter aan bij de dynamiek van een specifieke zorgcontext en hebben daardoor een betere kans van slagen. Het zijn echter tijdrovende klussen waar veel menskracht voor nodig is. Goede communicatie, een goede planning en zoveel mogelijk meebewegen met de organisatie van de dagelijkse zorg is van essentieel belang.  

Referenties

Huis A, Lescure D., Versteeg S, de Groot K, Hulscher M, Verpleegkundig en verzorgend handelen bij 1782 zorginfecties: een knelpuntenanalyse. Nijmegen, IQ healthcare. Utrecht, NIVEL., 2017.

Huis, A., Holleman, G., van Achterberg, T., Grol, R., Schoonhoven, L., & Hulscher, M. (2013). Explaining the effects of two different strategies for promoting hand hygiene in hospital nurses: a process evaluation alongside a cluster randomised controlled trial. Implementation Science, 8(1), 41.

Huis, A., Schoonhoven, L., Grol, R., Donders, R., Hulscher, M., & van Achterberg, T. (2013). Impact of a team and leaders-directed strategy to improve nurses’ adherence to hand hygiene guidelines: a cluster randomised trial. International journal of nursing studies, 50(4), 464-474.