Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Anke Oerlemans, PhD

Oerlemans A verkleind 2.jpg

Universitair docent, Senior onderzoeker

+31 (0)24 30 98306
anke.oerlemans@radboudumc.nl
Icoon Facebook

Anke Oerlemans werkt als universitair docent bij de afdeling IQ healthcare, Radboudumc. Ze studeerde biomedische wetenschappen (Radboudumc) en toegepaste ethiek (K.U. Leuven) en promoveerde in 2013 op een proefschrift over ethische aspecten van de technologie tissue engineering.

Na haar promotie deed ze onder andere onderzoek naar ethische dilemma’s van zorgverleners op de intensive care en professionals die bij neonatale screening betrokken zijn. Ze werkte eerder aan de Technische Universiteit Eindhoven, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en de University of Birmingham.

Sinds 2016 werkt ze als universitair docent en senioronderzoeker bij IQ healthcare, waar ze onderzoek, onderwijs, en klinisch-ethische dienstverlening combineert. Binnen IQ healthcare is ze expert kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Rode draad in haar onderzoekswerk is medische besluitvorming in contexten met normatieve onzekerheid. Zo richt haar onderzoek zich onder andere op IC-triage bij “code zwart”, de impact van nevenbevindingen van genetisch onderzoek, en de rol van onzekerheid in de zorg aan kinderen met genderincongruentie en interseksecondities.

Anke geeft onderwijs in ethiek, filosofie, en kwalitatief onderzoek aan studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen, en beginnende en gevorderde zorgverleners. Ze is coördinator van de Introductiecursus Kwalitatieve Onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg.

Daarnaast maakt ze deel uit van het team dienstverlening Ethiek. In die hoedanigheid werkt ze als gespreksleider moreel beraad in het Radboudumc, werkt bij het Expertisecentrum voor Geslacht & Gender en de commissie Nevenbevindingen, en heeft ze als ethicus zitting in de medisch-ethische toetsingscommissie van de regio Oost-Nederland.

Expertisegebieden binnen IQ healthcare: kwalitatieve onderzoeksmethoden, ethiek van de gezondheidszorg, medical humanities, moreel beraad, onderzoeksethiek.