Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Gert Olthuis, PhD, UHD

Olthuis G.jpg (2)

Universitair Hoofddocent Medical Humanities

+31 (0) 24 30 98048
gert.olthuis@radboudumc.nl
Icoon Facebook
Gert Olthuis studeerde cultuur- en godsdienstpsychologie in Nijmegen en verdiepte zich in de wijsgerige ethiek in Nijmegen en Tilburg.

Bij IQ healthcare houdt Olthuis zich voornamelijk met onderwijs en dienstverlening op het gebied van de ethiek van de gezondheidszorg bezig. Hij heeft een bijzondere interesse in de medical humanities, waarin de interdisciplinaire bestudering van gezondheidszorg centraal staat.

Verder is Gert Olthuis lid van de Commissie Mensgebonden Onderzoek en lid van de commissies ethiek van het Radboudumc en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Olthuis is ook docent bij de postacademische opleiding Ethiek in de Zorgsector en hij coördineert, samen met Jelle van Gurp, de internationale cursus Suffering, Death and Palliative Care. Hij is ook hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (Twitter: @TGE_GO).

Olthuis promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar de morele houding van zorgprofessionals in de palliatieve zorg. Hij werkte eerder bij het Centrum voor Ethiek en Gezondheid in Den Haag en als postdoc-onderzoeker Zorgethiek bij Tilburg University.

Expertisegebieden: medical humanities, medische ethiek, zorgethiek, (bio)medisch onderwijs, kwalitatief onderzoek, zorg rond het levenseinde, ethische aspecten van persoonsgerichte zorg.

Kernpublicaties
Olthuis G, Leget C, Grypdonck M. Why shared decision making is not good enough. Lessons from patients. Journal of Medical Ethics 2014; 40(7): 493-495.

Olthuis G, Prins C, Smits MJ, et al. Matters of concern. A qualitative study of patient experiences in emergency care. Annals of Emergency Medicine 2014; 63(3): 311-319.e2.

Olthuis G. Hoe gezamenlijke besluitvorming zich ontwikkelde en wat daarbij wringt. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek 2015; 25(1): 8-13.

Meide H van der, Olthuis G, Leget C. Why frailty needs vulnerability. A care ethical perspective on hospital care for older patients. Nursing Ethics 2015; 22(8): 860-869.

Olthuis G, Kohlen H, Heier J. (eds.). Moral boundaries redrawn. The significance of Joan Tronto’s argument for political theory, professional ethics and care practice. Leuven: Peeters Publishers, 2014.