Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Getty Huisman-de Waal, PhD

Huisman de Waal G.jpg

Senior onderzoeker

+31 (0) 24 36 15305
Getty.Huisman-deWaal@radboudumc.nl

Dr. Getty Huisman–de Waal is opgeleid als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. In 2010 is zij gepromoveerd op het verbeteren van de psychosociale en medische zorg bij patiënten met parenterale voeding in de thuissituatie.

In 2018 heeft zij het leiderschapsprogramma van ZonMw succesvol afgerond.

Haar onderzoekslijn betreft Essentiële Zorg met de focus op Beter Laten / Beter Doen (gepaste zorg, EBP). Als projectleider is zij op verschillende projecten actief. Onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende contexten, met de verpleegkundige en patiënt centraal. Twee voorbeelden zijn Basic Care Revisited  en Beter Laten. In de projecten gaat het om de dagelijkse handelingen van verpleegkundigen, wordt er gezocht naar ‘gepaste zorg’ en worden deze handelingen geïmplementeerd of gedeïmplementeerd. Naast het nationale onderzoek is zij ook actief betrokken bij internationaal onderzoek over Essentiële Zorg (Fundamentals of Care). Binnen haar onderzoekslijn begeleidt Getty meerdere promovendi en studenten.

Getty is naast haar onderzoeksactiviteiten betrokken als docent bij de opleiding Geneeskunde en biomedische wetenschappen van het Radboudumc, vervolgopleidingen van de Radboud Health Academy en de masteropleidingen Advanced Nursing Practice en Physician Assistant van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Getty is Fellow bij the European Academy of Nursing Science en stuurgroeplid van the International Learning Collaborative. Ze werkt nauw samen met de onderzoeksgroep van Alison Kitson van Flinders University Australië.

Publicaties G. Huisman-de Waal