Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Jelle van Gurp, PhD, MA

Jelle.jpg

Universitair docent, senior onderzoeker

+31 (0) 24 30 98203
jelle.vangurp@radboudumc.nl

Jelle van Gurp (1980) studeerde af in communicatiewetenschappen en filosofie, beide aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkte twee jaar parttime als docent bij communicatiewetenschappen en rondde in die tijd ook zijn master filosofie af.
Vervolgens begon hij aan zijn promotietraject met als onderwerp ‘Teleconsultatie bij palliatieve thuiszorg’. Dit resulteerde in zijn proefschrift ‘Teleconsultation: enhancing personalized palliative care at home. An empirical-ethical analysis’, waarop hij in januari 2016 promoveerde. Zijn proefschrift is een vruchtbare combinatie van filosofie en ethiek van de technologie enerzijds en kwalitatieve onderzoeksmethoden anderzijds.

Na zes jaar bij de afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve zorg van het Radboudumc gewerkt te hebben, maakte Jelle de overstap naar de sectie Ethiek van de Gezondheidszorg van de afdeling IQ healthcare. Als academicus combineert hij onderwijs, onderzoek en dienstverlening op het gebied van klinische ethiek. Binnen de sectie Ethiek van de Gezondheidszorg is de academische focus gaandeweg verschoven naar de ‘medical humanities’, waarin gezondheid, ziekte en gezondheidszorg bestudeerd en beschouwd worden vanuit een brede, geesteswetenschappelijke benadering. ‘Medical humanities’ vormen nu het belangrijkste perspectief waarin onderzoek en onderwijs plaatsvinden binnen de sectie.

Huidige activiteiten van Jelle zijn onder anderen:

  • Coördinatie van de minor ‘Medical Humanities: medicine, philosophy, arts’, in nauwe samenwerking met collega’s van de afdelingen Geesteswetenschappen en Sociale wetenschappen van de Radboud Universiteit (Bachelor 3, Geneeskunde).
  • Ethiekonderwijs en cursussen geesteswetenschappen in de bachelor-, master- en post-masterprogramma’s in de studies geneeskunde en biomedische wetenschappen.
  • Supervisie en projectleider van een onderzoeksproject over ‘mantelzorg in de palliatieve zorg’ (ZonMw Palliantie), waarin samen met ArtEZ hogeschool voor de kunsten een zog. graphic novel is gemaakt, die voor publieksvoorlichting kan worden gebruikt (www.graphicnovelnaasten.nl).
  • Mede-onderzoeker en supervisor in het onderzoeksproject ‘OnVaCT for Realizing better doctor-patient dialogue about choices in palliative care and early-phase clinical trial participation: Towards an online value clarification tool’ (Dutch Cancer Society). Radboudumc/Palliatieve Zorg is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een zog. ‘value clarification tool’, samen met partner IJsfontein.

Eerdere onderzoeksactiviteiten waren o.a. levenswaarden van oudere volwassenen met gevorderde vormen van kanker, teleconsultatie voor jongvolwassenen met gevorderde kanker (AYA’s), geïntegreerde palliatieve zorg in Europa (InSup-C).

Jelle is momenteel coördinator van het klinische ethiekprogramma van het Radboud Universitair Medisch Centrum. Samen met collega’s verzorgt hij moreel beraad, morele counseling en ethiekconsultatie. Als onderdeel van de kritische evaluatie van de klinische ethiekpraktijk van de sectie hebben de leden onderzoek opgezet naar moreel beraad:

  • Moreel beraad voor continue leren en verbeteren is een project dat de relatie bestudeert tussen morele kwesties, morele angst en burn-out in de intensive care unit (ZonMw) – Jelle is hierbij betrokken als projectleider.
  • Evaluatie van het effect van morel beraad op de praktijk van langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.

Publicaties J. van Gurp