Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Wetenschappelijke achtergrond

  • Sociale psychologie met een sterke focus op onderzoeksmethodologie
  • Promotie (1992, RUG):  besliskundige studie naar keuzegedrag 'Framing: de prospecttheorie en het discriminatiemodel'
  • Post-doc (1990-1994, AMC): besliskundige studie naar het herkennen van psychische problemen in de eerstelijnszorg
  • Wetenschappelijk medewerker (1994-1996, UMCN): aandachtsveld kwaliteit-van-leven meetinstrumenten in  doelmatigheidsonderzoek
  • Affiliated to the University of Manchester
  • Auteur van talrijke wetenschappelijke, gerefereerde publicaties. Begeleider van diverse promotietrajecten.
  • Redacteur van 'Werken aan kwaliteit in de huisartsenpraktijk'  (Bohn, Stafleu van Loghum 2005) en verscheidenen bijdragen aan hoofdstukken in diverse handboeken over de kwaliteit van zorg.
  • Associate-editor BMC Health Services Research