Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Katja ten Cate, PhD

Cate Katja ten.jpg

Universitair docent

+31 (0) 24 36 15305
katja.tencate@radboudumc.nl

Katja ten Cate (1986) studeerde vanaf 2004 geneeskunde in het LUMC in Leiden. Tegelijkertijd studeerde zij een jaar filosofie aan de Universiteit van Leiden. Zij sloot haar doctoraal geneeskunde in 2010 af met een kwalitatief onderzoek op de afdeling Ethiek & Recht van het LUMC naar de visie van kinderartsen op conflictsituaties met ouders.

Na het behalen van haar doctoraaldiploma geneeskunde ging zij niet verder met de co-schappen, maar wisselde zij van studie om zich meer te kunnen verdiepen in de medische ethiek. Zij volgde een master toegepaste ethiek aan de Universiteit van Utrecht en rondde deze in 2012 af met een scriptie over ethische bezwaren tegen premiedifferentiatie in het basis zorgverzekeringspakket op basis van leefstijl. Hierna werkte zij een jaar als onderzoeker op de afdeling Ethiek en Filosofie van het Erasmus MC in Rotterdam aan een onderzoek naar de wettelijke regeling voor late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen.

Eind 2013 begon zij op de afdeling huisartsgeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam aan haar promotieonderzoek naar de persoonlijke visie van huisartsen op zorg rond het levenseinde, en euthanasie in het bijzonder. In 2017 werkte zij tijdelijk bij de KNMG op het SCEN-programma (Steun en consultatie bij euthanasie in Nederland). Zij werkte hier o.a. aan een nieuwe richtlijn voor SCEN-artsen, een e-learning voor SCEN-artsen over het beoordelen van ‘ondraaglijk lijden’ en aan een pilot voor het uitbouwen van de steunfunctie van SCEN-artsen. Begin 2019 verdedigde zij in Amsterdam haar proefschrift: “Dutch Doctors & Dying; Do doctors’ personal views influence their professional care at the end of life – and should they?”. Tijdens haar promotietijd in Amsterdam behaalde zij ook haar Basiskwalificatie onderwijs (BKO).

Sinds half 2019 is zij werkzaam als docent Ethiek en filosofie van de gezondheidszorg bij de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc in Nijmegen. Zij verzorgt en ontwikkelt hier onderwijs aan bachelor en master studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen en tandheelkunde over uiteenlopende ethische en filosofische thema’s en begeleidt individuele studenten bij hun stages. Ook is zij betrokken bij onderwijs in postacademische opleidingen. Daarnaast maakt zij deel uit van het team Dienstverlening Ethiek van de afdeling IQ, dat op verzoeken uit de kliniek als gespreksleider moreel beraad optreedt en heeft zij als ethicus zitting in de Medisch ethische toetsingscommissie (METC) van de regio Arnhem-Nijmegen.

Naast haar werkzaamheden in Nijmegen heeft zij als ethicus zitting in één van de vijf Regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE) en is zij bestuurslid van de Nederlandse vereniging voor bio-ethiek (NVBe).

Expertisegebieden: medische ethiek, ethische en juridische aspecten van beslissingen rond het levenseinde, euthanasie, levensbeëindiging bij pasgeborenen, palliatieve zorg, onderzoeksethiek, kwalitatief onderzoek, onderwijs in medische ethiek.

Publicaties:

  • Ten Cate K. Dutch doctors & dying; do doctors’ personal views influence their professional care at the end of life – and should they? Amsterdam: Amsterdam University Press; 2018. [dissertatie]
  • Ten Cate K. Ethical discussion; the proper place for physicians’ personal viewpoints in end-of-life care. (forthcoming 2020)
  • Ten Cate K, van Tol DG, van de Vathorst S. Dutch doctors and dying; a qualitative study on general practitioners’ views on good dying. (forthcoming 2020)
  • Ten Cate K, van Tol DG, van de Vathorst S. Considerations on requests for euthanasia or assisted suicide; a qualitative study with Dutch general practitioners. Fam Pract. 2017;34(6):723-9.
  • Ten Cate K, van de Vathorst S, Onwuteaka-Philipsen BP, et al. End-of-life decisions for children under one year of age in the Netherlands: decreased frequency of administration of drugs to deliberately hasten death. J Med Ethics. 2015;41(10):795-8.
  • Ten Cate K, van de Vathorst S. Dutch paediatricians' views on the use of neuromuscular blockers for dying neonates: a qualitative study. J Perinatol. 2015;35(7):497-502.
  • Van der Heide A, Onwuteaka-Philipsen BP, van Thiel G, van de Vathorst S, Weyers H, Busscher R, ten Cate K, Hagens M. Kennissynthese Ouderen en het zelfgekozen levenseinde. Den Haag: ZonMw; 2014.
  • Van de Vathorst S, ten Cate K. Klaar met leven. In: De dokter en de dood. Van Zuylen L, van der Heide A, van de Vathorst S, Geijteman E (red). Diagnosis uitgevers; 2014.
  • Ten Cate K. Meer ziektekostenpremie bij ongezond gedrag: geen goed idee. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. 2014;24(2):34-41.
  • Van de Vathorst S, Gevers JKM, van der Heide A, Bolt LLE, ten Cate K. Evaluatie Regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie-2 geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen. Den Haag: ZonMw; 2013.