Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Marjan Meinders, PhD

M. Faber

Senior onderzoeker

+ 31 (0) 24 36 15305
Marjan.Meinders@radboudumc.nl
Icoon Facebook

Wetenschappelijke achtergrond

Dr. Marjan Meinders is senior onderzoeker en themacoördinator 'Persoonsgerichte zorg' bij IQ healthcare. Naast het begeleiden van promotieonderzoek, is ze als projectleider en projectadviseur betrokken bij kortdurende, vaak beleidsmatige, onderzoeks- en adviesprojecten.

Het centrale thema in het onderzoek van Marjan Meinders is de rol van de patiënt in het vormgeven van persoonsgerichte zorg. Patiënten kunnen een belangrijke waarde toevoegen aan het zorgproces en aan hun eigen gezondheid. De meeste patiënten hebben daar echter hulp bij nodig. In haar onderzoek ontwikkelt en test ze verschillende manieren om die hulp te bieden. Bijvoorbeeld door middel van een keuzehulp of toepassingen op het internet die de communicatie en informatievoorziening tussen arts en patiënt op een innovatieve manier verbeteren.

Ook in de vorm van het kiezen van je arts, fysiotherapeut of ziekenhuis komt de rol van de patiënt terug. Hoewel patiënten in Nederland een grote vrijheid hebben om hun arts of ziekenhuis zelf te kiezen, baseren ze hun keuze maar in beperkte mate op kwaliteitsinformatie. Dat was de conclusie van het promotieonderzoek “De Kiezende Zorggebruiker” van Nicole Ketelaar.

Een vervolgproject richt zich op mensen die langdurige zorg nodig hebben. We onderzoeken hoe het keuzeproces verloopt en welke behoefte er is aan ondersteuning. We willen begrijpen hoe persoonlijke doelen een rol spelen en welke rol keuze-informatie heeft. Naast IQ healthcare participeert ook Impuls (www.impuls-onderzoekscentrum) en de Universiteit van Maastricht (CAPHRI) in dit project.

Gezamenlijke besluitvorming is een belangrijk thema in het onderzoek van Marjan Meinders. Eerdere onderzoeksprojecten resulteerden in systematisch ontwikkelde keuzehulpen (zie bijvoorbeeld www.parkinsonkeuzehulp.nl).

In het promotieonderzoek van Kristie Venhorst wordt de volgende stap gemaakt: de implementatie van Option Grids (www.optiongrid.org) in Nederlandse ziekenhuizen. Via een minimale implementatiestrategie, dat wil zeggen een korte toelichting over hoe Option Grids ingezet kunnen worden, gaan medisch specialisten aan de slag. Op basis van ervaringen zullen we de implementatiestrategie verder verbeteren. Dit project is een samenwerking tussen IQ healthcare, het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KiMS) en Dartmouth College.

Samengevat richt het onderzoek van Marjan Meinders zich op de vraag hoe patiënten ondersteund kunnen worden om een bijdrage te leveren aan persoonsgerichte zorg.

Kernpublicaties 

  • Barr PJ, Scholl I, Bravo P, Faber MJ, Elwyn G, McAllister M. Assessment of patient empowerment - a systematic review of measures. PLoS One. 2015;10(5):e0126553.
  • Kauw D, Repping-Wuts H, Noordzij A, Stikkelbroeck N, Hermus A, Faber M. The Contribution of Online Peer-to-Peer Communication Among Patients With Adrenal Disease to Patient-Centered Care. J Med Internet Res. 2015;17(3):e54.
  • Faber MJ, Grande S, Wollersheim H, Hermens R, Elwyn G. Narrowing the gap between organisational demands and the quest for patient involvement: The case for coordinated care pathways. Int J Care Coordination 2014;17:72-78.
  • Ketelaar NABM, Braspenning JC, Westert GP, Faber MJ. Patients’ expectations of variation in quality of care relates to their search for comparative performance information. BMC HSR 2014; 14(1):617.

Publicaties M. Meinders*    

*v.h. M. Faber