Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Marleen Smits, PhD

Smits M 2.jpg

Postdoc onderzoeker

+31 (0) 24 36 66264
marleen.smits@radboudumc.nl

Marleen Smits, PhD, is postdoc onderzoeker en projectleider bij IQ healthcare. Zij heeft gezondheidswetenschappen en communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd op het thema patiëntveiligheid.

Bij IQ healthcare begeleidt zij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van spoedzorg. Het onderzoek is met name gericht op de kwaliteit en veiligheid van zorg op de huisartsenpost (HAP) en de samenwerking met andere partners in de spoedzorgketen: ambulancevoorzieningen en afdelingen Spoedeisende hulp (SEH). Zo heeft zij onderzoek gedaan naar kenmerken van zelfverwijzers op de HAP-SEH spoedpost, hulpzoekgedrag van patiënten, kwaliteit van palliatieve spoedzorg, herkenning van sepsis, validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse Triage Standaard, en inzet van ambulanceverpleegkundigen bij visites van de HAP. Zie ook: http://spoedzorgonderzoek.nl/

Marleen Smits is copromotor van twee promovendi en begeleidt diverse onderzoekers en studenten. Zij maakt deel uit van het bestuur van EurOOHnet, een Europees onderzoeksnetwerk voor onderzoek naar eerstelijnszorg buiten kantoortijden. Hiernaast is zij editor bij het wetenschappelijke tijdschrift PlosOne.

Publicaties M. Smits