Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Miranda Laurant, PhD

Laurant M2.jpg

Senior onderzoeker

+31 (0) 24 36 15305
Miranda.Laurant@radboudumc.nl
Icoon Facebook

Wetenschappelijke achtergrond

Miranda Laurant, PhD is senior-onderzoeker en projectleider van diverse studies naar de effecten van taakherschikking en samenwerking in de zorg. De studies betreffen zowel grootschalige wetenschappelijke studies (veelal promotie-onderzoek) als kortdurende beleidsmatige evaluatiestudies.

Taakherschikking is gedefinieerd als het structureel herverdelen van taken tussen verschillende beroepen. In toenemende mate voeren zorgverleners taken uit die tot voor kort uitsluitend tot het domein van artsen behoorden. Het onderzoek van Laurant richt zich op de gevolgen van deze taakherschikking: wat zijn de effecten hiervan op de gezondheid en op de kwaliteit, de veiligheid en de doelmatigheid van zorg; en welke factoren zijn van invloed op de implementatie van taakherschikking en bepalend voor de effecten.

In de onderzoekslijn van Laurant is vooral aandacht voor praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en physician assistants die zowel in de eerstelijns als in de tweedelijns gezondheidszorg worden ingezet. Binnen de onderzoekslijn is ook ruimte voor onderzoek naar  wijkverpleegkundigen, para medici, en nieuwe professionals, zoals medische hulpverleners, die ingezet worden in de (medische) zorg voor patiënten. Samenwerking tussen professionals wordt gezien als een onlosmakelijk onderdeel van taakherschikking.  

Miranda Laurant is ook deels werkzaam als lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Publicaties M. Laurant