Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Wetenschappelijke achtergrond

  • Gezondheidwetenschappen, afstudeerrichting Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding (1996).
  • Promotie Medische Wetenschappen  (2007, UMC St Radboud) "Changes in skill mix. The impact of adding nurses to the primary care team".  Het proefschrift kreeg een eervolle vermelding van de onderzoekschool CaRe.
  • Lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (sinds 2014)
  • Redacteur Platform Zorgmasters (sinds 2012)
  • Associate editor BMC Family Practice (sinds 2014)
  • Auteur van ruim 80 (inter)nationale publicaties (H-index = 15)
  • Auteur van relevante (beleids)rapporten op gebied van taakherschikking, onder andere, Eindrapport 'Verpleegkundig Specialist biedt kansen' op 26 juni 2013 aangeboden aan DG Leon van Halder, Ministerie van VWS. "Laurant MGH, Harmsen M, Faber MJ, Wollersheim HC, Sibbald B, Grol RPTM (2009). Revision of professional roles and quality improvement, a review of the evidence. London: the Health Foundation."  En een belangrijke bijdrage aan het Signalement van de Gezondheidsraad "Taakherschikking in de gezondheidszorg. Inzet van praktijkassistenten en -ondersteuners, nurse practitioners en physician assistants. Den Haag: Gezondheidsraad. 2008"
  • "International Health Workforce Collaborative Conference (Australia, 2011; Canada, 2013; USA 2016).
  • Genodigd expert /spreker op diverse congressen gericht op taakherschikking, onder andere "Invitational conference Substitution of Care. Capaciteitsorgaan (2012)", "De Strategische Zorgagenda 2011-2015: de invulling. RvZ (2011)", "International Health Workforce Collaborative Conference (Australia, 2011; Canada, 2013). "Physician Workforce Conference, Association of American Medical  Colleges, United States (2011, 2012)'