Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Prof. dr. Jan Kremer

Kremer Jan

Hoogleraar patiëntgerichte innovatie

+31 (0) 24 361 8810
Jan.Kremer@radboudumc.nl

Prof. Jan Kremer is gynaecoloog en heeft een passie voor patiëntgerichte kwaliteit en innovatie. Hij is hoogleraar patiëntgerichte innovatie bij IQ healthcare en adviseur van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Daarnaast is hij adviseur bij Strategy&, lid van de Raad van Toezicht van het OLVG, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland (ZIN) en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S).

Na het afronden van zijn opleiding tot gynaecoloog in 1996 werkt hij in Nijmegen als hoofd van het IVF team. Tot 2011 heeft hij leiding gegeven aan dit team en de transitie gemaakt naar een grote patiëntgerichte organisatie. In de 2007 is hij benoemd tot hoogleraar voortplantingsgeneeskunde.

In 2003 initieerde hij de 'Digitale IVF Poli', een online community van de IVF patiënten in de Nijmeegse kliniek, waar patiënten o.a. een medisch dossier online kunnen beheren. De Digitale IVF Poli is beloond met meerdere prijzen en nominaties, en is inmiddels opgeschaald naar andere gebieden. Samen met Prof. Bas Bloem richtte hij in 2009 MijnZorgnet op, een platform voor digitale poli's en peroonlijke gezondheiddossiers.

Jan Kremer heeft tot nu toe 22 promovendi succesvol geleid tot een promotie en begeleidt op dit moment 5 promovendi. Zijn onderzoeksthema is kwaliteit van zorg in de voortplantingsgeneeskunde. Nu ligt de focus meer bij patiëntgerichte innovatie, met online tools in de hoofdrol. Hij is (mede-) auteur van meer dan 180 PubMed publicaties.

Hij heeft meerdere bestuurlijke functies vervuld (NVOG bestuur, IVF werkgroep, DSRM, SQUART, ESHRE). Verder was hij voorzitter van verschillende richtlijntrajecten en van de NVOG commissies over invriezen van eicellen en morele contra-indicaties voor IVF.

Publicaties J. Kremer