Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Prof. dr. Marlies Hulscher

M. Hulscher

Hoogleraar Kwaliteit van zorg voor infectieziekten

+31 (0) 24 36 15305
Marlies.Hulscher@radboudumc.nl

Wetenschappelijke achtergrond

Prof. Marlies Hulscher is wetenschappelijk onderzoeker en hoogleraar Kwaliteit van Zorg voor infectieziekten. Zij zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten met infectieziekten, in ziekenhuizen en in de openbare gezondheidszorg.

Het centrale doel van het onderzoek is het definiëren, meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met infectie- en ontstekingsziekten, waarbij de dagelijkse praktijk centraal staat. In samenwerking met professionals, patiënten en wetenschappers worden problemen in de huidige zorg gesignaleerd, onderzocht en verbeterd.

De kennis uit het onderzoek wordt overgedragen aan promovendi, studenten en collega's.

Onderzoeksthema's zijn (1) antibioticabeleid in het ziekenhuis; (2) infectiepreventie in het ziekenhuis en in de openbare gezondheidszorg; (3) infectieziektebestrijding in het ziekenhuis en in de openbare gezondheidszorg; en (4) de behandeling van patiënten met Reumatoïde Artritis in het ziekenhuis.

Naast het uitvoeren van bovengenoemd wetenschappelijk onderzoek, staat het verder ontwikkelen van onderzoeksmethodologie voor het definiëren, meten en verbeteren centraal. Hiertoe worden raamwerken, meetinstrumenten en analysemethoden ontwikkeld en getest. Belangrijke methodologische speerpunten in het onderzoek zijn het meten van barrières, het ontwikkelen van verbeterstrategieën en het achterhalen van determinanten van succes. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor zogenaamde procesevaluaties. Een procesevaluatie is een hulpmiddel om in de 'black box' van verbeterstrategieën te kijken en om te begrijpen waarom strategieën soms effectieve verandering in de patiëntenzorg teweegbrengen en soms niet. Op deze wijze kunnen barrières en determinanten van succes of falen worden bestudeerd.

Publicaties M. Hulscher