• Medische sociologie
 • Promotie Home care for persons with dementia, Radboud University Nijmegen (1993)
 • Teacher and staff member vocational training General Practitioners (1989-2009)
 • Directeur Radboud Alzheimer Centrum (2003)
 • Principal investigator  Nijmegen Centre for Evidence Based Practice (2004)
 • Leerstoel psychosociale aspecten van zorg voor kwetsbare ouderen (2007)
 • Voorzitter Interdem pan-European research group on detection and timely INTERvention in DEMentia (2009)
 • Honorary visiting professor School of Health of Bradford University. (2008)
 • Lid Scientific Advisory Board of the European Joint Programming Initiative for Neurodegenerative Diseases (2010)
 • Meer dan 150 wetenschappelijke publicaties
 • 30 Promovendi
 • Officier in de Orde van Oranje Nassau (2011)

Prof. dr. Myrra Vernooij-Dassen

Prof.dr. M. Vernooij-Dassen

Hoogleraar psychosociale aspecten van zorg voor kwetsbare ouderen

+31 (0) 24 81 86464
Myrra.Vernooij-Dassen@radboudumc.nl
Icoon Facebook

Wetenschappelijke achtergrond

Prof. Myrra Vernooij-Dassen is hoogleraar psychosociale aspecten van zorg voor kwetsbare ouderen en principal investigator bij de afdeling IQ healthcare. Zij was direkteur van het Radboud Alzheimer Centrum. Haar leerstoel was verbonden aan de stichting Kalorama.

Zij is voorzitter van Interdem, een Europese groep gericht op interventies bij dementie en visiting professor aan de Gadjah Mada Universiteit in Yogyakarta, Indonesië en aan  de School of  Health van de Bradford University, UK. Ze maakt deel uit van verschillende commissies, zoals de Scientific Advisory Board of the European Joint Programming Initiative for Neurodegenerative Diseases (JPND),  Funding board Alzheimer’s Society  (voorzitter) en van de strategische adviesraad ZZG zorggroep. Ze is officier in de Orde van Oranje Nassau.

Het belang van haar onderzoekslijn is de bijdrage aan een antwoord op de vraag welke zorg werkt en hoe zorg werkt. Vanuit theoretisch oogpunt wordt benadrukt dat interventies (kosten) effectiever zijn als de patiënt niet alleen als passieve ontvangende partij, maar ook als actieve gevende partij wordt benaderd en rekening wordt gehouden met persoonlijke behoeften aan zorg. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs veel zorg te zijn. In tegendeel. Zorg blijkt ook effectiever te zijn als gebruik wordt gemaakt van de aanwezige vermogens van de patiënt en de zorg hun waardigheid niet wordt aantast. Personalised care vergt aanpassing van de standaard methodologie. Daaraan wordt in internationaal verband aan gewerkt.

Het onderzoek is praktijk gericht en levert  in omvang en kwaliteit een belangrijk (inter)nationale bijdrage aan de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van psychosociale interventies en aan geïntegreerde zorg. De klinische thema's zijn dementie en palliatieve zorg. Personalised care en  social health zijn kernthema’s. Daarbij staan partnerschap met patiënten en familie, shared decision making en zorgcultuur op de voorgrond.

Publicaties M. Vernooij-Dassen