Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden

R. Nijhuis

Hoogleraar paramedische wetenschappen

+31 (0) 24 81 87200
Ria.Nijhuis-vanderSanden@radboudumc.nl
Icoon Facebook

Wetenschappelijke achtergrond

Prof. Ria Nijhuis van der Sanden is emeritus hoogleraar paramedische wetenschappen en doet onderzoek op het gebied van ergotherapie, fysiotherapie en logopedie. Deze professies richten zich vooral op het beperken van de gevolgen die aandoeningen hebben op het meedoen in de maatschappij.

Een groot deel van het onderzoek binnen de onderzoeksgroep van Ria Nijhuis-van der Sanden betreft het ontwerpen en implementeren van effectieve, klinisch relevante, veilige, persoonsgerichte en doelmatige paramedische interventies. Kennis over de onderliggende mechanismen van motorisch leren en gedrag beïnvloedende factoren wordt gebruikt om het effect van oefentherapie en cognitieve gedragsinterventies binnen de ergotherapie, fysiotherapie en logopedie te vergroten. Een belangrijke pijler bij de implementatie is het onderzoek gericht op het verbeteren van het klinisch redeneren en het professionaliseren in een multidisciplinaire context.

Paramedische interventies kunnen enkel effectief zijn als de patiënt voldoende wordt ondersteund in het uitvoeren van de adviezen. Een belangrijk thema in het onderzoek is dan ook het patiëntenperspectief, het perspectief van zijn directe sociale netwerk (mantelzorger), het realiseren van gezamenlijke besluitvorming en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat. Centraal in het onderzoek staat de noodzakelijke gedragsverandering bij patiënten en inzicht in de persoonlijke factoren en de factoren in de fysieke en sociale context die de noodzakelijke gedragsverandering bevorderen dan wel belemmeren. Daarnaast wordt onderzocht hoe de paramedicus de patiënt en zijn omgeving kan ondersteunen en welke persoonskenmerken en competenties van professionals van invloed zijn op de uitvoering en het effect van interventies. Welke rol heeft de paramedicus en de organisatorische context waar deze zich in bevindt en hoe kan er worden samengewerkt in multidisciplinaire ketens?

De rol van de patiënt is niet alleen in de dagelijkse praktijk cruciaal. Een belangrijk thema in het onderzoek is ook de rol van de patiënt in de kwaliteitsverbetering van de zorg. Beantwoordt de zorg wel aan de vraag van de patiënt? Heeft de patiënt wel een inbreng in de keuzen rond de zorg? Worden de juiste uitkomstmaten wel gebruikt? Hoe doelmatig is de kwaliteitsbeoordeling in de zorg? En welke waarde heeft de paramedische zorg voor de patiënt en maatschappij? Om deze vragen te kunnen beantwoorden richt ons onderzoek zich op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van waardegedreven paramedische zorg.

Publicaties R. Nijhuis