Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Prof. dr. Rosella Hermens

R. Hermens

Hoogleraar Persoonsgerichte oncologische keten- en netwerkzorg

+31 (0) 24 36 15305
Rosella.Hermens@radboudumc.nl

Wetenschappelijke achtergrond

Rosella Hermens is hoogleraar Persoonsgerichte oncologische keten- en netwerkzorg aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Ze onderzoekt de wijze waarop zorg voor patiënten met kanker meer persoonsgericht en beter georganiseerd kan worden, waarbij de patiënt eigen regie houdt. 

In haar functie als hoogleraar Persoonsgerichte oncologische keten- en netwerkzorg richt ze zich op onderzoek naar het verbeteren van de persoonsgerichtheid van de oncologische zorg, onder meer door implementatie van samen beslissen en eHealth-tools voor eigen regie van patiënten met kanker.

Gesprekken tussen patiënten en zorgverleners zijn vaak gericht op de wetenschappelijke kennis over een ziektebeeld, bijvoorbeeld mogelijke behandelingen. De persoonlijke situatie van een patiënt is echter van groot belang bij het uitstippelen van de juiste route. Er wordt onderzocht hoe de patiënt meer centraal kan worden gesteld, onder andere via samen beslissen, en hoe hij of zij eigen regie kan nemen. Onderzoek hiernaar gebeurt bijvoorbeeld in projecten rondom het behoud van vruchtbaarheid voor jonge vrouwen met kanker, de rol van het CMyLife platform voor Chronische Myeloïde Leukemie patiënten en de nazorg voor patiënten met hoofdhalskanker. Het onderzoek richt zich ook op het verbeteren van de samenwerking en coördinatie van de oncologische zorg via het optimaliseren van keten- en netwerkzorg.

Eén van de huidige onderzoekslijnen richt zich op vrouwen die drager zijn van het BRCA-gen, dat een verhoogde kans op eierstokkanker geeft. Via een keuzehulp kunnen vrouwen binnen studieverband kiezen tussen twee verschillende behandelingen om de kans op eierstokkanker te verlagen. Een eerste studie liet goede resultaten zien, waardoor de veiligheid nu in internationaal verband onderzocht wordt, wederom gebruik makend van de keuzehulp. Rosella Hermens en haar collega’s kregen de RIHS Patient Involvement Award voor deze studies, die samen met patiënten zijn opgezet. In navolging van deze projecten wordt nu ook onderzoek gedaan naar hoe we bij vrouwen met een ‘normale kans’ op eierstokkanker deze kans kunnen verkleinen. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van keuzehulpen.

Een andere onderzoekslijn is het verbeteren van samenwerking tussen zorgverleners van verschillende afdelingen, zowel binnen als buiten het Radboudumc. Voor de pathologie bestaan inmiddels voor vele aandoeningen gestructureerde verslagleggingsformulieren. Het gebruik hiervan verbetert de volledigheid en eenduidigheid van de pathologieverslagen. Uiteindelijk verhoogt het zelfs de overleving op bijvoorbeeld darmkanker als de manier van verslaglegging volledig en uniform is. Deze formulieren worden echter nog niet door iedereen gebruikt. In een implementatieproject, gesubsidieerd door het KWF, wordt dit verbeterd. Onderzoek hiernaar wordt nu ook bij andere disciplines opgezet.  

Naast onderzoek richt Rosella Hermens zich ook op onderwijs. Hierbij ligt de focus enerzijds op de methodologie van het verbeteren van de kwaliteit van de oncologische zorg, specifiek met betrekking tot de persoonsgerichtheid en optimale organisatie van zorg, anderzijds op hoe je patiënten het beste kunt betrekken bij onderzoek.

Publicaties R. Hermens