Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Prof.dr. Bart Berden

Berden Bart.png

Hoogleraar Organisatie Ziekenhuiszorg


Prof. dr. Bart Berden is als bijzonder hoogleraar Organisatie Ziekenhuiszorg vooral gericht op de ontwikkeling van de ziekenhuiszorg, een gebied waarin hij op zowel bestuurlijk als wetenschappelijk niveau zeer ruime ervaring heeft. Vraagstukken waar Bart Berden zich mee bezighoudt zijn onder meer: hoe ziet het ziekenhuis van de toekomst er uit? Wat betekent dit voor professionals en patiënten? Welke invloed heeft digitalisering en technologie op de ziekenhuisorganisatie? Welke effecten heeft dit op de kwaliteit en betaalbaarheid van de ziekenhuiszorg?

Bart Berden is in 1986 in Nijmegen afgestudeerd als arts. Hij was van 1989 tot 1995 adjunct-directeur van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Daarna was hij tot 2001 directeur Staf Medische Zaken bij het toenmalige Universitair Medisch Centrum St. Radboud. Vervolgens trad hij toe tot de Raad van Bestuur van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.

In 2004 werd hij bestuurder van het toenmalige St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Na de fusie met het TweeSteden ziekenhuis in 2013 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Deze functie oefent hij nog steeds uit. Verder was hij vanaf 2008 ruim 10 jaar deeltijd hoogleraar aan de TIAS Business School van Tilburg University, met als leerstoel ‘Organisation Development in Hospital Care’. Ook heeft hij een groot aantal bestuurs- en toezichthouderfuncties en publicaties op zijn cv staan.  

Publicaties B Berden 

Contact
Prof. dr. H.J.J.M. (Bart) Berden
h.berden@radboudumc.nl

Eef Rens, PA
e.rens@etz.nl
013 221 34 12