Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Rosella Hermens, UHD, PhD

R. Hermens

UHD, senior onderzoeker

+31 (0) 24 8187280
Rosella.Hermens@radboudumc.nl

Wetenschappelijke achtergrond

Rosella Hermens, PhD is als senioronderzoeker en themacoördinator 'Implementeren & evalueren van verbeteringen en innovaties' verbonden aan IQ healthcare. Haar onderzoeksprogramma richt zich op onderzoek naar het meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg in de ziekenhuis en transmurale setting, met specifieke aandacht voor integrale zorgverlening.

Een belangrijk thema waarmee Rosella Hermens zich bezig houdt is de kwaliteit van de integrale zorgverlening voor oncologische en gynaecologische patiënten. Dit betreft onderzoek naar de ontwikkeling van valide en betrouwbare kwaliteitsindicatoren, naar methoden voor effectieve feedback van kwaliteitsmetingen en methoden om integrale zorgverlening effectiever en doelmatiger te maken. 

Ze is in dit kader (mede) onderzoeksleider van vele ZonMw-doelmatigheidsstudies, bijvoorbeeld op het gebied van erfelijke darmkanker, non-Hodgkin lymfomen, subfertiliteit en verloskunde (herhaalde miskraam, hypertensie, overmatig bloedverlies en keizersnedes). Daarnaast is zij leider van een KWF-project naar de ontwikkeling van valide kwaliteitsindicatoren voor de oncologie en van een AlpdHuzes-project naar de implementatie van revalidatieprogramma's voor kankerpatiënten.

Het belang van bovengenoemd onderzoek voor bijvoorbeeld oncologische patiënten blijkt uit het volgende. In de komende jaren zal de overheid steeds meer toewerken naar concentratie van oncologische zorg. Een belangrijke uitdaging ligt hier in het tegengaan van fragmentatie. De zorg dient geïntegreerd geleverd te worden, over de grenzen van afdelingen/instellingen heen. Een belangrijke onderzoeksvraag hierbij is, hoe die geïntegreerde zorg er precies uit zou moeten zien: wie doet welk stuk van de zorg het meest kosten-effectief en hoe dient de afstemming geregeld te worden. Onderzoek naar het bewerkstelligen van een toekomstige oncologische zorg die haalbaar, betaalbaar en van goede kwaliteit is dus hard nodig.

Naast haar werkzaamheden bij IQ healthcare heeft Rosella Hermens ook een aanstelling aan de KU-Leuven als onderzoeker/gast docent. Daar ondersteunt zij het Academisch Centrum voor HuisartsGeneeskunde (ACHG) en het UZ-Leuven bij het opzetten van een Belgisch Centrum voor Kwaliteit van Zorg Onderzoek.

Publicaties R. Hermens