Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Stef Groenewoud, PhD

Stef Groenewoud, staffoto

projectleider

+31 (0) 24 30 92150
Stef.Groenewoud@radboudumc.nl
Icoon Facebook

Stef Groenewoud is gezondheidswetenschapper en ethicus.
Als gezondheidswetenschapper promoveerde hij op een onderzoek naar keuzeprocessen van patiënten met knie-artrose, alzheimer of chronische depressie en de rol van keuzeondersteunende kwaliteitsinformatie daarin. Hij houdt zich vooral bezig met onderzoek naar (regionale) verschillen in kwaliteit, kosten en zorggebruik, waarmee hij een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de toegevoegde waarde (value) in de gezondheidszorg.

Voordat hij bij IQ healthcare kwam, werkte hij tien jaar als consultant in de gezondheidszorg bij KPMG Plexus, waar hij projecten leidde op het terrein van kwaliteitsindicatoren, benchmarking en praktijkvariatie. Als senior onderzoeker bij IQ healthcare zet hij sinds 2013 deze activiteiten voort, bijvoorbeeld als projectleider van de "Atlas Praktijkvariatie" in opdracht van NPCF, Zorgkaart Nederland en ook Zorginstituut Nederland. Daarnaast leidt Stef twee onderzoeken op het gebied van "End of Life care", waar hij deze gezondheidswetenschappelijke invalshoek combineert met zijn werk als ethicus.

Als ethicus (Stef is Master of Philiosophy in Applied Ethics) werkt Stef zowel voor IQ healthcare als voor Celsus Academie voor betaalbare zorg. Hij richt zich hier vooral op de ethiek van het beleid, de organisatie en de betaalbaarheid van de zorg. Hij schreef bijvoorbeeld publicaties over  selectief contracteren en budget polissen, en over de morele aspecten van Michael Porter's theorie over Value Based Competition in Health Care en over Advance Care Planning in de laatste levensfase. Daarnaast leidt hij momenteel een onderzoeksproject over verantwoorde keuzes in het verzekerde pakket. Stef is lid van de redactie van de 'Lindeboom reeks' voor medische ethiek en lid van de adviesraad van Pro Life Zorgverzekeringen.