Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Wetenschappelijke achtergrond

Na zijn studies geneeskunde en bedrijfskundige economie trok de wetenschap Tijn al snel. Hij promoveerde in 1995 op een toen nog nauwelijks actueel thema, de mogelijkheden van marktwerking in de gezondheidszorg.Vervolgens werkte hij in de dynamische omgeving van het UMC Utrecht dat in korte tijd transformeerde van een academisch ziekenhuis naar een Universitair Medisch Centrum door fusie met het WKZ en de faculteit.

Hij maakte enige jaren deel uit van de directie van het Hart Long Centrum Utrecht, verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg op de locatie UMC. Het onderzoek trok echter zodat de stap naar Prismant logisch was. Hij heeft daar een grote onderzoeksafdeling opgezet op het gebeid van meten en verbeteren van kwaliteit.

Zijn onderzoek heeft zich de afgelopen jaren met name gericht op de relatie tussen kwaliteit van zorg en technologie. Tijn heeft verschillende implementatietrajecten gedaan zoals de introductie van de webbased kwaliteitstool RAIview en evaluatieonderzoeken zoals naar de effectiviteit van het beslissingsondersteunende systeem NHGDoc in de huisartsenpraktijk.

Ook onderzoek naar de toegevoegde waarde van sociale media ontbreekt niet. In een scoping review toonde hij de relatie aan tussen kwaliteit van zorg en informatie op sociale media en tevens ondersteunde hij de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij het gebruik van informatie op sociale media bij haar dagelijkse toezicht.