Activering en blootstelling aan pijn zinvol bij Complex regionaal pijnsyndroom

Complex regionaal pijnsyndroom type 1 is een chronische invaliderende pijnaandoening die kan ontstaan na een kneuzing of fractuur in de ledematen. De gebruikelijke behandeling bestaat uit revalidatie op geleide van de pijn en het voorschrijven van pijnmedicatie conform de WHO-pijnladder. Pain exposure fysiotherapie daarentegen stimuleert het actief gebruik van het ledemaat ondanks aanwezige pijnklachten en stelt patiënten juist bloot aan de pijn door af te zien van het gebruik van pijnmedicatie.

Deze behandeling vereist overredingskracht van fysiotherapeuten ten aanzien van de patiënt en zijn/haar omgeving maar laat vaak positieve effecten zien. Karlijn Barnhoorn en collega’s hebben genoemde behandelingen met elkaar vergeleken in een gerandomiseerde studie en vonden dat Pain exposure fysiotherapie minimaal zo effectief was als de gebruikelijke behandeling. Daarnaast was de behandeling goedkoper vanwege minder gebruik van pijnmedicatie en minder bezoeken aan medisch specialisten en andere hulpverleners. Pain exposure fysiotherapie lijkt dus een zinvolle en goedkope behandeling voor deze pijnlijke en chronisch invaliderende aandoening.

Barnhoorn K, Staal JB, van Dongen RT, Frolke JPM, Klomp FP, van de Meent H, Adang E, Nijhuis-van der Sanden MW. Pain Exposure Physical Therapy versus conventional treatment in complex regional pain syndrome type 1-a cost-effectiveness analysis alongside a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 1 Februari 2018

Barnhoorn KJ, van de Meent H, van Dongen RT, Klomp FP, Groenewoud H, Samwel H, Nijhuis-van der Sanden MW, Frolke JP, Staal JB. Pain exposure physical therapy (PEPT) compared to conventional treatment in complex regional pain syndrome type 1: a randomised controlled trial. BMJ Open. 2015 Dec 1;5(12).