Adequaat verpleegkundig oordeel over bezetting is gouden standaard

Verpleegkundigen spelen een essentiële rol in het leveren van patiëntenzorg op verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Het inzetten van voldoende verpleegkundig personeel is dan ook van groot belang. Bij het inzetten van verpleegkundig personeel worden beslissingen genomen over onder andere de formatie, de roosters en het toewijzen van flexibele diensten bij pieken en zieken. Dit zijn complexe beslissingen die inzicht vereisen in de daadwerkelijke vraag naar verpleegkundig werk. Daarom zijn ziekenhuizen al sinds de jaren zeventig op zoek naar methoden en tools die dit inzicht geven en beslissingen faciliteren. Tot op heden is de ultieme methode of tool nog niet gevonden. Bestaande instrumenten stuiten op veel bezwaren; ze zijn onvoldoende valide, betrouwbaar, herkenbaar en vergroten de administratieve last.

Het deskundig oordeel van de verpleegkundige wordt in de literatuur beschouwd als de gouden standaard. Dat bleek niet voor niets; in deze scoping review is een overwegend positief verband gevonden tussen het deskundig oordeel van verpleegkundigen over de personele inzet en 60 patiënt, personele en organisatie-uitkomsten. Daarnaast zijn 79 indicatoren gevonden die het oordeel van verpleegkundigen beïnvloeden.

In de scoping review zijn verder 21 beschikbare instrumenten gevonden om het deskundig oordeel van verpleegkundigen over de personele inzet te meten. Geen van deze instrumenten was voldoende valide, betrouwbaar en bruikbaar om te komen tot een goede verpleegkundige inzet.

Onze scoping review bevestigt dus het belang van het deskundig oordeel van de verpleegkundige over de inzet. Dit oordeel in combinatie met de hedendaagse beschikbaarheid van data en ontwikkelingen op het gebied van data-science en AI biedt nieuwe mogelijkheden voor het matchen van vraag naar verpleegkundig werk en de inzet van verpleegkundigen. In vervolgonderzoek ontwikkelen we daarom een betrouwbaar en valide meetinstrument waarmee verpleegkundigen hun deskundig oordeel geven over de inzet van de dienst. Deze methode voorziet niet alleen in de beste benadering van een adequate match, maar zorgt er ook voor dat verpleegkundigen worden betrokken bij capaciteitsmanagement. Verpleegkundigen kunnen immers vanuit de inhoud van hun vak het beste beoordelen of de personele inzet adequaat is.

Lees hier de publicatie: van der Mark CJEM, Vermeulen H, Hendriks PHJ, et al. Measuring perceived adequacy of staffing to incorporate nurses’ judgement into hospital capacity management: a scoping review. BMJ Open 2021;11:e045245. doi:10.1136/bmjopen-2020-045245.