Adequate verpleegkundige bezetting

Het is de laatste tijd helder dat in alle sectoren problemen spelen met adequate bezetting.  In het onderwijs, bij de NS en ook in privésituaties blijken winkels of restaurants zomaar gesloten door problemen met de bezetting.

Binnen de zorg, vooral voor verpleegkundigen en verzorgenden, is bezetting al jarenlang een onderwerp van aandacht. Niet alleen voor verpleegkundigen en verzorgenden zelf maar zeker ook van roosteraars, capaciteitsmanagers, bestuurders en onderzoekers. Veel initiatieven rondom plannen van bezetting, capaciteit en capabiliteit worden ontplooid. Wetenschappers proberen valide handvatten te geven aan deze discussie. Een belangrijke discussie, want het gaat niet alleen om kwaliteit van zorg maar ook om het behoud van werkplezier van verpleegkundigen, kortom aan het Quadruple Aim gedachtengoed.

 

Carmen van der Mark, promovenda bij IQ healthcare, draagt hieraan graag bij met haar dagelijks begeleider Catharina van Oostveen. Als vervolg op haar ‘scoping review ‘Measuring perceived adequacy of staffing to incorporate nurses' judgement into hospital capacity management: a scoping review’ voerde zij een Delphi onderzoek uit. Doel was om consensus te verkrijgen over bepalende items voor adequate bezetting. Voorafgaand aan de drie consensusrondes werden niet alleen het literatuuronderzoek, maar ook een focusgroep en vijf semigestructureerde expertinterviews gehouden. De 186 deelnemers waren divers; verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen, verpleegkundig managers, capaciteitsconsulenten en managers, allemaal werkzaam bij Nederlandse ziekenhuizen.

 

Zesentwintig items werden door hen beoordeeld. Na drie rondes werden zes items opgenomen (meestal gerelateerd aan directe patiëntenzorg) en negen items werden uitgesloten. Over 12 items werd geen consensus bereikt, waaronder één item dat na de eerste ronde werd toegevoegd.

 

Dit is de eerste studie die items specificeert die adequate verpleegkundige bezetting bepalen. Vervolgonderzoek is nodig om een instrument verder te ontwikkelen en psychometrisch te testen.

Het hele artikel is te lezen via https://bmjopen.bmj.com/content/12/8/e058403