Belangrijke aanbevelingen voor een hoge kwaliteit van fertiliteitspreservatiezorg

Een multidisciplinair expert panel met zorgverleners en patiënten heeft een set van 11 aanbevelingen geselecteerd die belangrijk zijn voor een hoge kwaliteit van fertiliteitspreservatiezorg. Deze set is de eerste stap richting het ontwikkelen van een meetinstrument waarmee in de toekomst het effect van verbeterstrategieën gemeten kan worden. Hierdoor kan de kwaliteit van fertiliteitspreservatiezorg en uiteindelijk daarmee de kwaliteit van leven na kanker voor jonge vrouwen verbeterd worden.

Counseling bij fertiliteitspreservatie vóór het starten van een kankerbehandeling zorgt voor een hogere kwaliteit van leven ná het overleven van kanker bij jonge vrouwen. Daarom bevelen richtlijnen aan om jonge vrouwen met kanker te verwijzen voor counseling met een gynaecoloog. Helaas worden deze richtlijnen niet goed opgevolgd en worden niet alle vrouwen verwezen. Dit leidt tot een suboptimale kwaliteit van zorg. Op dit moment is er nog geen meetinstrument beschikbaar om de kwaliteit van deze zorg te meten.

In deze studie werd de Delphi methode gebruikt om een set van aanbevelingen te selecteren die belangrijk is voor een hoge kwaliteit van fertiliteitspreservatiezorg. Eerst werden aanbevelingen vanuit (inter)nationale richtlijnen geselecteerd in vier domeinen: risicocommunicatie, verwijzing, counseling en besluitvorming. Hierna scoorde een multidisciplinair expert panel bestaande uit patiënten, verwijzers en counselors (N=86) de aanbevelingen, per domein, op hun belang voor de fertiliteitspreservatiezorg in twee Delphi rondes. In een derde Delphi ronde werd de set aangeboden ter goedkeuring. Daarnaast werden de verschillen in visie tussen de subgroepen van het expert panel geanalyseerd.

Het expert panel heeft in totaal 11 aanbevelingen geselecteerd die belangrijk zijn voor een hoge kwaliteit van fertiliteitspreservatiezorg. De aanbevelingen in de domeinen risicocommunicatie en verwijzing focussen zich op het geven van informatie en het aanbieden van een verwijzing naar een gynaecoloog. In het counseling domein ligt de focus op alle aspecten van de counseling; de verschillende methoden, veiligheid en voor- en nadelen. De aanbevelingen in het besluitvorming domein focussen zich op gezamenlijke besluitvorming en het ondersteunen van de beslissing met schriftelijke informatie. De uiteindelijke set van 11 aanbevelingen werd goedgekeurd door 91% van de experts. Er werden verschillen gevonden in visies tussen de subgroepen, met name patiënten vonden aanbevelingen over besluitvorming en het geven van informatie belangrijker dan verwijzers en counselors. Het betrekken van de visies van zowel patiënten als verwijzers als counselors heeft geleid tot deze valide, acceptabele en geloofwaardige set van aanbevelingen.

Lees hier het artikel van Baysal Ö, Van den Berg M, Beldman F, Braat DDM, Nelen WLDM, Hermens RPMG en Beerendonk CCM.