Belangrijke factoren voor de-implementatie van niet-gepaste zorg

Belangrijke factoren voor de-implementatie van niet-gepaste zorg

Het verminderen van niet-gepaste zorg, zogenoemd d eimplementatie, is een relevant en uitdagend onderwerp. In een recent verschenen systematische review wordt inzicht gegeven in de reeks factoren die het potentiële succes van de-implementatiestrategieën beïnvloeden. Aangezien de meeste artikelen factoren op verschillende niveaus rapporteren, concluderen de auteurs (o.a. van IQ healthcare) dat strategieën voor de-implementatie op meerdere niveaus nodig zijn voor een effectieve vermindering van niet-gepaste zorg. Er is geen one-size-fits-all oplossing en de-implementatie is maatwerk: situatie specifieke kennis op alle niveaus is belangrijk voor op maat gemaakte de-implementatiestrategieën.

Lees meer over dit artikel op de website van het programma Doen of laten?