Belangrijke factoren voor nationale implementatie van uniforme verslaglegging in de pathologie: perspectief van MDO-leden

Uniforme verslaglegging verbetert de kwaliteit van de verslaglegging van de diagnostiek bij kanker. Tevens draagt het bij aan interdisciplinaire communicatie bij multidisciplinaire overleggen (MDO), meer adequate behandelbeslissingen en betere gezondheidsresultaten. Het gebruik van de beschikbare protocollen, ontwikkeld door stichting PALGA, voor uniforme verslaglegging door pathologen is momenteel suboptimaal en er is veel variatie tussen pathologen en pathologielaboratoria onderling.

Deze recente gepubliceerde studie beschrijft het onderzoek van IQ healthcare (dr. Rosella Hermens en Julie Swillens) in samenwerking met de afdeling pathologie van het Radboudumc (prof. dr. Iris Nagtegaal) en stichting PALGA (dr. ir. Rinus Voorham), waarmee de belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van uniforme verslaglegging zijn geïdentificeerd met behulp van een multi-method design, vanuit het perspectief van MDO-leden.

Hoewel het gebruik van uniforme verslaglegging pathologenverslagen completer maakt, toont deze studie aan dat er nog belangrijke knelpunten zijn bij de implementatie ervan in de pathologie. De volgende stap is om de gevonden factoren, belemmerend en bevorderend, te gebruiken voor het ontwikkelen en testen van hulpmiddelen die de implementatie van geprotocolleerde verslaglegging kunnen bevorderen.

Klik hier om deze publicatie te lezen.