Boekpresentatie Gezondheid Organiseren

Op 6 februari jl. is het boek Gezondheid Organiseren. Leerboek voor verpleegkundigen van Hester Vermeulen en Miranda Laurant (redactie) gepresenteerd. Dit boek helpt verpleegkundigen in opleiding de rollen van zorgverlener, professional, kwaliteitsbevorderaar, samenwerkingspartner en organisator op zich te nemen om echt gezondheid te organiseren. Ook een aantal andere collega’s van IQ healthcare hebben aan het boek meegewerkt, dat positief is ontvangen.

Niek Stadhouders heeft een hoofdstuk geschreven over de bekostiging van de zorg. Ook was hij bij de boekpresentatie aanwezig en heeft in de panelgesprek aangegeven waarom het zo belangrijk is dat verpleegkundigen op de hoogte zijn hoe de geldstromen in de gezondheidszorg lopen. Jos Kole en Gert Olthuis hebben samen een hoofdstuk geschreven over ethische aspecten die samenhangen met de organisatie van de zorg. Zij doen dat aan de hand van vier casuïstieken.

Zie hier een sfeerimpressie (7 min) met reacties van docenten, verpleegkundigen en auteurs (waaronder Niek Stadhouders).

Dit boek helpt verpleegkundigen in opleiding de rollen van zorgverlener, professional, kwaliteitsbevorderaar, samenwerkingspartner en organisator op zich te nemen om echt gezondheid te organiseren. Het geeft je inzicht in de ontwikkelingen die bijdragen aan het anders denken over positieve gezondheid. Ook laat het strategieën zien die helpen met werken vanuit dit nieuwe perspectief. Het schetst de ontwikkelingen in wettelijke en financiële kaders, en de ethische dilemma’s die verpleegkundigen in hun dagelijkse werk kunnen ervaren. Het boek is ook geschikt voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (in opleiding) die in de praktijk graag anders willen werken, maar tegen barrières aanlopen.

Gezondheid organiseren sluit aan bij het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020. Het bestaat uit negen hoofdstukken die telkens afsluiten met de betekenis voor de verpleegkundige, waarbij een verband wordt gelegd tussen de theorie en de CanMedsrollen zoals beschreven in het opleidingsprofiel. Ieder hoofdstuk bespreekt een ander thema en begint met een dilemma aan de hand van een nieuwsbericht. Kort maar krachtig wordt de theoretische achtergrond geschetst en wordt de vertaling naar toepassingen in de praktijk gemaakt door het toevoegen van casuïstiek. De tekst en de opdrachten helpen je om te reflecteren op de veranderende cultuur en structuur, om op zoek te gaan naar antwoorden op vragen, en om hierop te reflecteren. Wat betekent dit voor mij? Wat betekent het voor mijn werk als verpleegkundige? Doe ik de juiste dingen? Hoe kan het anders? Hoe kan ik dit beïnvloeden? 

Laurant M & Vermeulen S (red.): Gezondheid Organiseren. Leerboek voor verpleegkundigen. Bohn Stafleu van Loghum, 2018. 233 blz. EAN: 9789036821285. Prijs: € 41,95.