Consortium ontwikkelt tool om kwaliteit van oefentherapie te bepalen

Mensen die hun vermogen verliezen om met fysieke en sociale uitdagingen om te gaan, kunnen baat hebben bij oefentherapie onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut. Het is dan wel een voorwaarde dat het oefenprogramma van voldoende kwaliteit is. Dat geldt niet alleen in de praktijk, maar ook in de wetenschap. Wetenschappers hebben een verplichting om de directe en indirecte voordelen voor patiënten en deelnemers aan onderzoek te maximaliseren en tegelijkertijd schade te minimaliseren. In 2005 toonden onderzoekers Herbert en Bø echter al aan dat oefentherapeutische programma’s, die in wetenschappelijke studies worden getest, niet altijd van vergelijkbare kwaliteit zijn.

Oefentherapeutische interventies kunnen verschillen in frequentie, intensiteit, timing en type: de zogenaamde F.I.T.T. criteria. Deze vier criteria hebben allemaal van invloed op de kwaliteit van een oefenprogramma en daarmee op haar therapeutisch potentieel. Maar bijvoorbeeld ook de kwalificaties van de persoon die het programma uitvoert, de mate waarop het programma op de mogelijkheden van de deelnemers aansluit, en het niveau waarop het programma op een persoon (en zijn/haar situatie) is afgestemd, kunnen de kwaliteit van een programma beïnvloeden. Men zou kunnen stellen dat het bijna onethisch is dat onderzoekers nog steeds in staat zijn om, zonder enige regelgeving, oefentherapeutische interventies te ontwerpen en te testen waarvan mogelijk vooraf al duidelijk was dat die een laag potentieel voor effectiviteit hadden.

Samen met een internationaal consortium heeft Thomas Hoogeboom een tool ontwikkeld die de kwaliteit van oefentherapeutische interventies kan beoordelen, genaamd de international Consensus on Therapeutic Exercise and Training (i-CONTENT) tool. Negenenveertig experts hebben input geleverd op de inhoud van deze tool in drie verschillende Delphi rondes. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in 7 cruciale items die bijdragen aan de kwaliteit van een oefentherapeutisch programma. De tool wordt binnenkort gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift British Journal of Sports Medicine (BJSM).