Creëren van een effectieve werkplekcultuur met en door verpleegkundigen

Door de razendsnelle ontwikkelingen in de gezondheidszorg stijgt de levensverwachting, waardoor het aantal ouderen tussen nu en 2040 verdubbelt. Deze ontwikkelingen vragen om een andere benadering van de zorgvrager, en het anders inrichten van zorg en werkomgeving. Het bieden van persoonsgerichte zorg is een mooi concept van zorg om de zorgvrager en diens omgeving centraal te stellen. Om een cultuur te creëren die gebaseerd is op persoonsgerichte en effectieve zorg ofwel een effectief werkplekcultuur, is het van essentieel belang dat verpleegkundigen een actieve bijdrage kunnen leveren in de praktijkvoering, zich gewaardeerd voelen en betrokken zijn bij effectieve besluitvormingen. Daarnaast wordt een effectieve werkplekcultuur gekarakteriseerd als een positieve werkomgeving voor het leveren van goede zorg door verpleegkundigen en het stimuleert de professionele en persoonlijke rolontwikkeling van verpleegkundigen. Hierbij is ondersteuning fundamenteel. Bachelor en master opgeleide verpleegkundigen kunnen bijdragen aan en faciliteren van transformatie in de zorg.

Uit de eerste review van Rachida Handor e.a., promovenda bij het Radboudumc, was het doel om vast te stellen welke competenties vereist zijn van bachelor en master opgeleide verpleegkundigen bij het faciliteren van de ontwikkeling van een effectief werkplekcultuur. Uit de resultaten bleek dat bachelor en master opgeleide verpleegkundigen een aantal leiderschapscompetenties beheersen die dit faciliteren, namelijk faciliteren van 1) een leercultuur in de praktijk; 2) een effectieve werkrelatie binnen teams; 3) leiderschapscapaciteiten binnen teams; 4) implementatie van richtlijnen, standaarden en protocollen; en 5) een werkomgeving waar rouw en verlies van zorgvragers erkend worden binnen teams.

Deze review is een mooie stap naar een vervolgonderzoek om nader te onderzoeken hoe de verpleegkundigen hun competenties beoordelen met betrekking tot het creëren/faciliteren van een werkplekcultuur en wat er voor nodig is om deze competenties te ontwikkelen.

Het volledige artikel is te lezen via The Required Competencies of Bachelor- and Master-Educated Nurses in Facilitating the Development of an Effective Workplace Culture in Nursing Homes: An Integrative Review - PubMed (nih.gov)