De uitkomsten van kwaliteitsverbeterprojecten door zorgprofessionals tijdens hun master opleiding

Tijdens de NFU-master ‘Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg’ worden zorgprofessionals opgeleid tot leiders in het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Gedurende de tweejarige opleiding leiden professionals op hun eigen werkplek een verbeterproject. In dit onderzoek is onderzocht wat de scope van deze projecten is, wat hun effecten zijn in de zorgpraktijk en in hoeverre ze geborgd en verspreid zijn.

Het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van de zorg staat internationaal hoog op de agenda. Om (toekomstige) zorgprofessionals voor te bereiden op deze rol, worden er over het gehele onderwijscontinuüm curricula rondom verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorg opgezet. Een veel voorkomend onderdeel van deze onderwijscurricula is dat de onderwijsdeelnemer een kwaliteitsverbeterproject (KVP) uitvoert binnen de eigen zorgpraktijk. Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar de uitkomsten in de zorgpraktijk van KVPs geleid door zorgprofessionals in het kader van een opleiding. In dit onderzoek werden de uitkomsten (scope, effecten, borging en verspreiding) onderzocht van KVPs geleid door zorgprofessionals tijdens de twee jarige post-initiële NFU-master ‘Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg’.

De uitgevoerde KVPs zijn door de zorgprofessionals beschreven in hun master thesis. Een documentenanalyse is uitgevoerd op deze theses om de scope en effecten van de projecten in kaart te brengen. Twee gevalideerde vragenlijsten zijn gebruikt om te zien in hoeverre de projecten volgens de professionals geborgd en verspreid zijn.

In totaal zijn 35 master theses geanalyseerd. De resultaten hiervan laten zien dat de meeste KVPs zich richten op het veranderen van het gedrag van collega-zorgprofessionals, een minderheid focust op patiëntgerelateerde uitkomsten. Bij de meeste projecten heeft het verbeterdoel te maken met het veiliger maken van de zorg. Een positieve verandering op de primaire uitkomstmaten, uitgedrukt in een effect size, is te zien bij de meerderheid van de projecten. Statistische significante effecten zijn echter maar bij een grote minderheid gemeten en gevonden. Van 14 projecten is de borging en verspreiding onderzocht. Hieruit blijkt dat de minderheid van de zorgprofessionals van mening is dat hun project voldoende geborgd is op de afdeling en verspreid is binnen en buiten de organisatie.

van Tuijl AAC, Calsbeek H, Wollersheim HC, Laan RFJM, Fluit CRMG, van Gurp PJ. Does a Long-Term Quality and Safety Curriculum for Health Care Professionals. Improve Clinical Practice? An Evaluation of Quality Improvement Projects. J Contin Educ Health Prof. 2019 Dec 23. doi: 10.1097/CEH.0000000000000277. [Epubahead of print] PubMed PMID: 31876535.