Delen van interne auditresultaten verlaagt de toezichtlast

In het kader van haar promotieonderzoek bij IQ healthcare heeft Mirelle Hanskamp-Sebregts onderzocht in hoeverre interne auditresultaten van ziekenhuizen gedeeld kunnen worden met externe toezichthouders en wat de randvoorwaarden hiervoor zijn. Dit onderwerp past in de landelijke ontwikkeling om de administratieve lasten voor zorgverleners te reduceren en is momenteel erg actueel.

Op Skipr werd in het artikel 'Delen interne auditresultaten met inspectie verlaagt toezichtlast' op 8 mei 2018 aandacht besteed aan deze publicatie.

Het volledige NTvG artikel is: Mirelle Hanskamp-Sebregts, Paul H.B. Robben, Hub Wollersheim en Marieke Zegers, Interne audit delen met extern toezicht - Interviews over de mogelijkheid en randvoorwaarden, NTVG, 07-05-2018.