Dementie in metaforen

Mensen met dementie en een migratieachtergrond ontvangen vaak suboptimale zorg. Taalproblemen, schaamtegevoelens, en verschillen in waarden en voorkeuren kunnen de communicatie tussen mensen met dementie, hun mantelzorgers, en professionele zorgverleners compliceren. Een goed wederzijds begrip is essentieel voor gezamenlijke besluitvorming in de zorg. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in de manier waarop mensen met dementie en hun naasten in hun alledaagse spreken en denken betekenis geven aan dementie.

In ons dagelijkse taalgebruik spreken we vaak over dementie met krachtige beeldspraken: denk bijvoorbeeld aan “opgaan in de mist” of “in je hersenen verdwalen”. Deze metaforen geven richting aan ons denken: ze scheppen beelden die betekenissen overbrengen. Het door ZonMw gefinancierde onderzoek “Dementie en metaforen” onderzocht met welke metaforen mensen met dementie en hun mantelzorgers uit zes verschillende culturele groepen denken en spreken over dementie.

Benieuwd wat dit opleverde? Lees de recente publicatie in Social Science & Medicine – Qualitative Research in Health:
A.J.M. Oerlemans, A.G. Dorst, M.L. Knippenberg, G.J. Olthuis, Dementia in metaphors: A qualitative study among informal caregivers of people with dementia from migrant and ethnic minority groups, DOI: 10.1016/j.ssmqr.2023.100266

Dementia in metaphors: A qualitative study among informal caregivers of people with dementia from migrant and ethnic minority groups - ScienceDirect