Doelmatige diagnostiek van vitaminebepalingen door de huisarts

Onderzoeker Tijn Kool van IQ healthcare schreef een commentaar op een interventiestudie beschreven in het British Journal of General Practice Open. Deze studie werd uitgevoerd omdat het aantal bepalingen van het gehalte vitamine B12 en D door de huisarts al jaren sterk toeneemt. De interventiestudie, uitgevoerd in het kader van het programma Doen of laten? door het UMC Utrecht en het ErasmusMC, liet zien dat reductie van 20-25% mogelijk is. Een landelijke campagne is sinds 2020 bezig huisartsen en patiënten beter te informeren wanneer een bepaling wel en wanneer niet nodig is.

Het artikel van Tijn Kool is een commentaar op deze interventiestudie. De interventie bestond uit twee keer een 1,5 uur durende educatieve bijeenkomst. Daar kwamen de (beperkte) indicaties om vitamine B12 en D spiegels te bepalen aan de orde. Hier werd ook ingegaan op de communicatieve aspecten van een gesprek met volhardende patiënten. Huisartsen van de deelnemende praktijk die niet bij de bijeenkomsten waren, moesten een e-learning volgen. Een deel van de patiënten die om een vitaminebepaling vroegen kregen folders (beschikbaar in verschillende talen) en er werden wachtkamerfilmpjes gedraaid. Deze interventie was eenvoudig maar erg effectief; huisartsen vroegen na de interventie 23% minder vitamine D- en 20% minder vitamine B12-bepalingen aan. Patiëntinformatie was vooral effectief bij het verminderen van vitamine D-bepalingen.

Deze zogenoemde REVERT-studie heeft aan de basis gestaan van een landelijke campagne die momenteel loopt om de vitaminediagnostiek door huisartsen doelmatiger te maken. Gecoördineerd door het programma Doen of laten? zijn de materialen herzien om deze nog toegankelijker te maken voor patiënten. De e-learning is voor alle huisartsenpraktijkmedewerkers (kosteloos) toegankelijk gemaakt en voor huisartsen geaccrediteerd. Deze is ook uitgebreid met onder andere informatie over onderdiagnostiek van vitamine B12, een vaak lastig te doorgronden probleem voor huisartsen. Huisartsenpraktijken over het hele land zijn benaderd om deel te nemen aan deze campagne via de Werkgroepen Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH), via Diagnostische Toetsoverleggen (DTO’s) met hulp van klinisch-chemici, via de NHG-nieuwsbrief, Huisarts en Wetenschap en nog vele andere kanalen. Het is de vraag of de sterk stijgende lijn in Nederland vanaf 2021 afvlakt.

Lees hier het artikel van Tijn (RB) Kool: Hoe laat je huisartsen doelmatiger vitamine D en B12 bepalen? | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (ntvg.nl)