Een best practice voor pastorale zorg bij euthanasie

In het tijdschrift Death Studies is onlangs een publicatie verschenen over een onderzoek naar de ervaringen van pastores (predikanten, pastoraal werkers, geestelijk verzorgenden) met euthanasie. Het onderzoeksteam stond onder leiding van Stef Groenewoud (medisch ethicus IQ healthcare). Niet alleen de mooie kanten van het werk van pastores kwamen in dit artikel aan bod, maar ook de ronduit moeilijke aspecten ervan. Er is een classificatie gemaakt van deze moeilijke aspecten, als opmaat naar een best practice voor pastorale zorg bij euthanasie. Een beetje zoals een nomenclatuur van symptomen en ziekten de basis vormt voor een behandelrichtlijn. Naast de inhoud is ook de gebruikte methode interessant: Concept Mapping. Dit is een hybride kwantitatieve/kwalitatieve methodiek om concepten te laten uitkristalliseren, te definiƫren en het belang/gewicht van die concepten te meten.

Lees hier het artikel: Challenges in pastoral care practice in euthanasia: A concept mapping study among Dutch protestant pastors