Een nieuwe beslishulp voor heupoperaties in patiënten met artrose

Klinische criteria voor het uitvoeren van een heupoperatie bij patiënten met heupartrose zijn in de huidige praktijk niet eenduidig. Als gevolg hiervan kunnen praktijkvariatie en ongepaste zorg ontstaan en worden operaties mogelijk onnodig uitgevoerd. Het doel van deze studie was het ontwikkelen van een beslishulp met objectieve klinische criteria ter ondersteuning van het besluitvormingsgesprek voor het uitvoeren van heupprothese dan wel het voeren van afwachtend beleid.

Patiënten met de diagnose unilaterale of bilaterale artrose zijn in de studie geïncludeerd. Alle patiëntdossiers zijn door orthopedisch chirurgen blind herbeoordeeld ten aanzien van de indicatie voor een operatie. Deze herbeoordeling is uitgevoerd op basis van alle beschikbare klinische informatie op baseline. Elke dossier is door drie orthopedisch chirurgen afzonderlijk beoordeeld, waarna in een expertmeeting per dossier consensus is bereikt. Deze consensus uitkomst is gebruikt voor de ontwikkeling van de algoritmes. Twee modellen zijn ontwikkeld; een model zonder radiologische uitkomsten en een model waarin radiologische uitkomsten zijn opgenomen.

In totaal zijn 364 medische dossiers van artrosepatiënten geïncludeerd en opnieuw beoordeeld door de expertgroep. Het onderscheidend vermogen van de modellen is hoog. De Area Under Receiver Operating Curve (AUC) voor het model zonder radiologie is 0,86. Voor het model met radiologische kenmerken was de AUC 0,94.

De studie heeft geresulteerd in een objectieve beslishulp (algoritme) voor het uitvoeren van een heupoperatie in artrosepatiënten. De beslishulp dient ter ondersteuning van de klinische besluitvorming door artsen ten aanzien van het indiceren van een heupoperatie. Het algoritme staat niet op zichzelf, maar zal onderdeel uitmaken van het gezamenlijk besluitvormingsgesprek met de patiënt, waarin informatie over de voorkeuren van de patiënt en de sociale context meegewogen worden.
 

Atsma F, Molenkamp O, Bouma H, Bolder SB, Groenewoud AS, Westert GP. Uniform criteria for total hip replacement surgery in patients with hip osteoarthritis: a decision tool to guide treatment decisions. Int J Qual Health Care. 2021 Mar4;33(1):mzab030. doi: 10.1093/intqhc/mzab030. PMID: 33616656; PMCID: PMC7941208.