Effect van het digitaal zorgplatform CMyLife op de kwaliteit van zorg voor patiënten met chronische myeloïde leukemie

Afgelopen maart is de ‘patient preference trial’ naar het effect van CMyLife, een digitaal zorgplatform voor chronische myeloïde leukemie (CML) patiënten, gepubliceerd in de BMC Health Services Research. De ‘patient preference trial’ betrof een samenwerkingsproject tussen de afdelingen Hematologie en IQ healthcare van het Radboudumc.

De effectiviteit van CMyLife was onderzocht op het gebied van informatievoorziening, zelfredzaamheid van de patiënt, medicatietrouw, monitoring van bloedwaardes en kwaliteit van leven.

De twee belangrijkste factoren die het succes van de behandeling bij chronische myeloïde leukemie (CML) bepalen, zijn adequate therapietrouw en monitoring van bloedwaardes volgens de richtlijn. Beide factoren blijken nog suboptimaal en richtlijnadherentie blijkt lager in ziekenhuizen die minder ervaren zijn in de behandeling van CML patiënten. Het CMyLife-platform is een eHealth-innovatie, mede gecreëerd met en voor CML patiënten, met als doel hun zorg te verbeteren, wat leidt tot een hogere kwaliteit van leven en de mogelijkheid van ziekenhuisvrije zorg. Hierom is de effectiviteit van CMyLife onderzocht op het gebied van informatievoorziening, zelfredzaamheid van patiënten, medicatietrouw, monitoring van bloedwaardes volgens de richtlijn en kwaliteit van leven. Promovendus Lynn Verweij (Hematologie, Radboudumc) en prof. dr. Rosella Hermens (IQ healthcare, Radboudumc) waren betrokken bij dit onderzoek.

De effectiviteit van CMyLife werd onderzocht met behulp van een ‘patient preference trial’. Patiënten mochten kiezen of zij CMyLife wilden gebruiken of niet. Na het invullen van een vragenlijst aan het begin van het onderzoek gebruikten deelnemers CMyLife gedurende minimaal zes maanden actief (interventiegroep) of niet actief (vragenlijstgroep), waarna zij opnieuw een vragenlijst invulden. Scores tussen de interventiegroep en de vragenlijstgroep werden vergeleken met betrekking tot de verandering binnen de proefpersoon tussen baseline en post-meting met behulp van Generalized Estimating Equation models.

Bij de start van het onderzoek waren 33 patiënten geïncludeerd in de vragenlijstgroep en 75 in de interventiegroep. De kennis van online gezondheidsinformatie verbeterde aanzienlijk bij actief gebruik van CMyLife en patiënten voelden zich meer zelfredzaam. Er werden geen significante verbeteringen gevonden met betrekking tot medicatietrouw en monitoring van bloedwaardes volgens de richtlijn, die al uitstekend waren. Zelf gerapporteerde effectiviteit toonde aan dat patiënten vonden dat het gebruik van CMyLife hun medicatietrouw verbeterde en hen hielp overzicht te houden op monitoring van hun bloedwaardes volgens de richtlijn. Patiënten die CMyLife gebruikten, rapporteerden meer symptomen, maar waren beter in staat om deze te beheersen.

Aangezien in de tijd van de COVID-19-pandemie ziekenhuisvrije zorg haalbaar is gebleken, kunnen op eHealth gebaseerde innovaties zoals CMyLife een oplossing zijn om de kwaliteit van de zorg te behouden en de huidige oncologische gezondheidszorg te verduurzamen.

Lees hier de publicatie: Verweij, L., Ector, G. I., Smit, Y., van Vlijmen, B., van der Reijden, B. A., Hermens, R. P., & Blijlevens, N. M. (2023). Effectiveness of digital care platform CMyLife for patients with chronic myeloid leukemia: results of a patient-preference trial. BMC Health Services Research, 23(1), 228.