Effecten van transmuraal zorgpad palliatieve zorg

Effecten van transmuraal zorgpad palliatieve zorg 

In de regio Westelijke Mijnstreek, Limburg, onderzochten de Academische werkplaats Ouderenzorg Zuid Limburg en IQ healthcare de effecten van een innovatief zorgpad voor palliatieve zorg.

Er werd een multidisciplinaire interventie ontwikkeld, waarbij palliatieve patiënten vroegtijdig geïdentificeerd werden. Na inclusie in het zorgpad werden deze patiënten tweewekelijks besproken in een Multidisciplinair Overleg (MDO) tussen huisartsen, thuiszorg, oncologen en geriaters. Door de wensen van de patiënten rondom hun levenseinde vroegtijdig te inventariseren en deze steeds te evalueren en vast te leggen, zou de zorg beter bij patiënten moeten aansluiten en tot minder crisissituaties moeten leiden.

De onderzoekers, waaronder Stef Groenewoud, Anne Wichmann en Reinier Akkermans van IQ healthcare, ontdekten dat het zorgpad inderdaad meer proactieve zorg door huisartsen oplevert, dat de timing van de palliatieve zorg ook verbetert, en dat er minder (onnodige) acute (ziekenhuis)zorg plaatsvindt bij patiënten, die in het zorgpad geïncludeerd werden.

Het zorgpad is inmiddels definitief geïmplementeerd in de Westelijke Mijnstreek en krijgt op meerdere plekken in Nederland navolging. 

Klik hier om deze publicatie te lezen: Effects of an Integrated Palliative Care Pathway: More Proactive GPs, Well Timed, and Less Acute Care: A Clustered, Partially Controlled Before-After Study.