Essentiële verpleegkundige zorg, het meest geleverd het minst onderzocht

Iedereen die zorg nodig heeft wil zich schoon, gevoed, veilig en gerespecteerd voelen. Verpleegkundigen zijn hierin essentieel. Niet verwonderlijk dat deze basiszorg direct effect heeft op kwaliteit van leven en verpleegsensitieve patiënten uitkomsten. Hoewel elke verpleegkundige dagelijks essentiële zorg levert, is deze nog nauwelijks onderbouwd met goed wetenschappelijk onderzoek. Daarom startte in 2014 het nationaal onderzoeksproject Basic Care Revisited. Het is een samenwerking tussen Radboudumc, UMCU en Universiteit Maastricht.

Nationale bundeling van krachten en kennis Recent publiceerde de nationale onderzoeksgroep van ‘Basic Care Revisited' een discussiestuk in de Journal of Clinical Nursing het artikel ‘Basic nursing care: the most provided, the least evidence based. De groep van Nijmegen, Utrecht en Maastricht presenteert hierin het gezamenlijk onderzoeksprogramma dat tot doel heeft om zowel bekendheid te creëren voor het belang van essentiële zorg en de kennis uit te breiden van evidence-based basisverpleegkundige zorg.

Onderzoeksinfrastructuur voor essentiële zorg Wellicht nog belangrijker is de in 2014 uitgesproken ambitie om een onderzoeksinfrastructuur voor essentiële zorg in Nederland neer te leggen. Nu is een duurzame en productieve onderzoekssamenwerkingsgroep opgebouwd. Nationaal wordt goed samengewerkt en ook internationaal zijn er reeds samenwerkingen zichtbaar, bijvoorbeeld met Australië. *

* zie ook het artikel Huisman-de Waal G, Feo R, Vermeulen H, Heinen M. Students’perspectieves on basic nursing care education. J Clin Nurs. 5 februari 2018.

Nederlandse focusgebieden binnen essentiële zorg Het nationale onderzoeksprogramma  'Basic Care Revisited' (BCR)  legt de focus op vier elementaire verpleegkundige verzorgingsthema's. Duo’s van  postdocs uit telkens twee deelnemende universiteiten werken samen aan:  communicatie, wassen, aankleden, mobiliteit en voeding. De onderzoeken vinden plaats in verschillende zorgsettings zoals de ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg en de wijkverpleegkundige zorg.

Onderbouwen van het dagelijks handelen Met dit onderzoeksprogramma wordt de kennisbasis voor verpleegkundigen verder uitgebreid. De ontwikkelde kennis kan gebruikt worden door verpleegkundigen en verzorgenden in de dagelijkse praktijk, door leraren in het MBO, HBO en Master onderwijs, door nationale regelgevende instanties ter kwaliteitsborging en natuurlijk ook door de internationale onderzoeksgroepen waarmee wordt samengewerkt.

Goed voor patiënten, professionals en organisatie Dit artikel geeft meer inzicht in het het ontwikkelproces en focusgebieden van de BCR onderzoeksgroep. De verpleegsensitieve uitkomsten hebben niet alleen een positief effect op de patiëntenzorg, maar ook op professionals (imago en carrièrekansen) en daardoor ook voor organisaties.

Zwakhalen SMG, Hamers JPH, Metzelthin SF, Ettema R, Heinen M, De Man-Van Ginkel JM, Huisman-De Waal G, Vermeulen H, Schuurmans MJ. Basic nursing care: the most provided, the least evidence based. A discussion paper. J Clin Nurs. 4 februari 2018.