Gebruik van de huisartsenpost door migranten

Migranten maken relatief vaak gebruik van de huisartsenpost (HAP). Onderzoekers van IQ healthcare en Eerstelijnsgeneeskunde gingen na wat motieven en verwachtingen van migranten zijn om contact op te nemen met de HAP. Hiervoor werden gegevens gebruikt van een vragenlijstonderzoek onder ruim 11.000 patiënten die contact hadden met een HAP in de periode 2009-2014 (respons: 45,6%). De motieven en verwachtingen van niet-westerse en westerse migranten werden vergeleken met die van personen met een Nederlandse achtergrond (autochtonen).

De motieven en verwachtingen van migranten zijn vergelijkbaar met die van autochtonen. De vaakst genoemde motieven om contact op te nemen met de HAP waren ongerustheid, de noodzaak voelen voor contact met een huisarts en behoefte aan medische informatie. Ook werden er verschillen gevonden in motieven tussen met name niet-westerse migranten en autochtonen. Niet-westerse migranten voelden vaker de noodzaak voor contact met een huisarts en hadden minder behoefte aan medische informatie. Migranten gaven ook vaker aan dat ze hun eigen huisarts niet konden bereiken tijdens kantooruren.

Ongeacht hun afkomst, verwachtten de meeste patiënten een dokter te zien of advies te krijgen. Niet-westerse migranten verwachtten vaker lichamelijk onderzoek of medicatie te krijgen in vergelijking met autochtonen.

Om zo goed en relevant mogelijke zorg te verlenen is het belangrijk dat migranten voorlichting krijgen over het doel van de HAP. Daarnaast is persoonsgerichte communicatie essentieel, waardoor mogelijke taalbarrières weggenomen kunnen worden. Tenslotte bevelen we aan de bereikbaarheid van huisartsenpraktijken voor migranten te onderzoeken en waar mogelijk te verbeteren.

De resultaten van dit onderzoek waren reeds gepubliceerd in BMC Family Practice (2017) en nu in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2018). Auteurs: Ellen Keizer, Peter Bakker, Paul Giesen, Michel Wensing, Femke Atsma, Marleen Smits en Maria van den Muijsenbergh.