Hoe kan e-health helpen bij urine-incontinentie?

Urine-incontinentie na inspanning, hoesten of niezen, zogenoemde stress-incontinentie, komt veel voor bij vrouwen. Het heeft een grote impact op het fysieke en mentale welzijn.

We weten dat training van de bekkenbodemspier met e-health een effectieve behandeling hiervoor kan zijn. We weten niet hoe en hoe vaak vrouwen deze e-health gebruiken. Dat is onderzocht in deze studie. Ook is gekeken waarom vrouwen ermee ophielden.

De vrouwen met stress-urine-incontinentie werden geworven via nieuwsberichten in regionale media, tijdschriften en sociale media. Zij konden zich aanmelden voor het programma Baas over je blaas dat via een website toegankelijk was. Het programma bestond uit vier bekkenbodemspieroefeningen die in oplopende intensiteit via acht modules werden aangeboden. Iedere module bevatte informatie over incontinentie, de bekkenbodem en het programma. Ook waren er cognitieve gedragsoefeningen om leefstijlveranderingen te stimuleren.

Inloggegevens werden verzameld gedurende drie maanden en er werden enquêtes verzonden wanneer de vrouwen begonnen. Van de 561 deelnemers had twee derde nog nooit een zorgverlener bezocht voor hun urineverlies. Het merendeel van de vrouwen stopte vroegtijdig met het programma, met name de jonge vrouwen. Vooral 50+ vrouwen,  vrouwen die al eerdere bekkenbodemoefeningen hadden gedaan en hoge verwachtingen hadden van het programma, gebruikten het veel. Redenen om het programma niet te gebruiken waren voornamelijk de uitdaging om het gebruik te integreren in het dagelijks leven. Bevorderend bij het gebruik was de duidelijke uitleg van de oefeningen en de mogelijkheid om het zelfstandig uit te voeren. Sommige vrouwen misten persoonlijk contact en hadden moeite met de vrijblijvendheid.

De conclusie is dat dit e-Health programma voorziet in een behoefte tot behandeling voor vrouwen met stress-urine-incontinentie. Door inzicht in welke vrouwen het wel of niet gebruiken weten zorgverleners beter hoe ze vrouwen hiermee kunnen helpen. Aandacht voor de verwachtingen en persoonlijk contact zijn daarbij van belang.

Firet L, Teunissen TAM, Kool RB, Notten KJB, Lagro-Janssen ALM, van der Vaart H, Assendelft WJJ. Journal of Medical Internet Research - Usage of a Web-Based eHealth Intervention for Women With Stress Urinary Incontinence: Mixed Methods Study (jmir.org)