In 3 Goede Vragen naar een Goed Gesprek

Het Radboudumc ging vijf jaar geleden, als één van de eerste proeftuinen in Nederland, aan de slag met de 3 Goede Vragen. Het evaluatieonderzoek verscheen recent in Health Expectations. In de praktijk bleken de 3 Goede Vragen voor patiënten drempels weg te nemen om te vragen te mogen stellen. Dit resulteerde niet direct tot meer Samen Beslissen, maar wel tot een Goed Gesprek.

Inmiddels gebruiken veel zorgorganisaties de 3 Goede Vragen (3GV) om patiënten en zorgverleners te ondersteunen in het samen nemen van besluiten in de spreekkamer. Dit begon in 2014, toen de Patiënten Federatie samen met de Federatie Medisch Specialisten de uit Australië overgewaaide aanpak, geschikt gemaakte voor Nederland. Het Radboudumc fungeerde in de periode van oktober 2014 tot mei 2015 als proeftuin, met vijf deelnemende afdelingen en één zorgketen (polikliniek cardiologie, verpleegafdeling algemeen interne geneeskunde, polikliniek nierziekten, mammaketen, polikliniek radiotherapie, polikliniek psychiatrie). Posters, brochures en kaartjes ondersteunden de implementatie, gericht op patiënten en zorgverleners. IQ healthcare voerde het evaluatieonderzoek uit.

De primaire onderzoeksvraag richtte zich op de haalbaarheid van de 3GV, d.w.z., wat is het bereik en het gebruik van de 3GV? Daarnaast werd gekeken naar de impact van de 3GV op het besluitvormingsproces in de spreekkamer. Patiënten vulden voor en na de implementatie vragenlijsten in; betrokken patiënten, artsen, verpleegkundigen en projectleiders werden geïnterviewd.

Na de lancering van de 3GV had ongeveer de helft van de patiënten wel eens gehoord van de 3GV. Een deel (35%) daarvan had alle vragen ook daadwerkelijk in het consult gesteld. Opvallend was dat 80-90% van de patiënten rapporteerde dat de 3GV hen geholpen had om vragen te stellen, informatie te verkrijgen, een keuze te maken, samen besluiten te nemen en om het gevoel te krijgen mee te mogen praten over de keuze voor een behandeling. Zorgverleners gaven in de interviews aan geen veranderingen te hebben opgemerkt in het stellen van vragen bij hun patiënten. Wel stonden ze positief tegenover de 3GV, en adviseerden om de 3GV flexibel in te zetten, omdat de noodzaak om de 3GV te gebruiken, sterk verschilt per consult en per patiënt.

Conclusie: Implementatie van de 3GV is haalbaar, omdat het flexibel ingezet kan worden. De 3GV neemt drempels voor een Goed Gesprek weg.

Meer weten? Bezoek de website https://3goedevragen.nl/