Inspectie kan textmining gebruiken om slechte kwaliteit op te sporen

Onderzoekers van het Centre for Language and Speech Technology van de Radboud Universiteit en van IQ healthcare hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van textmining. In dit onderzoek zijn automatische tekstanalysetechnieken (textmining) toegepast om de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alle klachten te laten onderzoeken op signalen van slechte kwaliteit. Sommige technieken bleken geschikt om eventuele trends en patronen te vinden die meer inzicht geven in de aard en de relevantie van de klachten. Hiermee kan de IGJ zorgaanbieders en -verleners in beeld krijgen die mogelijk onvoldoende kwaliteit leveren en deze met prioriteit bezoeken.

Klachten zijn een belangrijke bron van informatie voor toezichthouders zoals de Inspectie, om signalen van slechte kwaliteit te krijgen. Het is een uitdaging om de grote hoeveelheid klachten te analyseren en eventuele patronen te ontdekken. In dit onderzoek zijn de klachten van het Landelijk Meldpunt Zorg geanalyseerd. Er is in meer dan 22.000 klachten gekeken welke groepen van klachten automatisch te onderscheiden zijn en wat de meest voorkomende onderwerpen in de klachten zijn. Ook is gekeken of de IGJ de ernst van de klachten kan bepalen door middel van automatische classificatie en welke patronen kunnen wijzen op een verhoogd risico dat de IGJ nader moet bekijken. De conclusie is dat sommige tekstanalysetechnieken hiervoor geschikt zijn. De IGJ gaat het gebruik van deze technieken verder onderzoeken met als doel textmining tools voor de dagelijkse praktijk te ontwikkelen die automatisch ernst kunnen bepalen of relevante patronen kunnen ontdekken. Hiermee kan de IGJ haar bezoeken prioriteren. Het artikel kunt u hier lezen.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Centre for Language and Speech Technology van de Radboud Universiteit (dr. Iris Hendrickx, iris@i-hx.nl) en IQ healthcare van het Radboudumc (dr. Tijn Kool, tijn.kool@radboudumc.nl). De studie vond plaats in het kader van de Academische Werkplaats Toezicht.