Kansen en uitdagingen praktijkvariatieonderzoek

Naast het beschrijven en signaleren van ongewenste variatie is het tijd voor de stap naar het verklaren en verminderen van ongewenste verschillen. In dit Perspective stellen wij nieuwe aangrijpingspunten voor praktijkvariatieonderzoek voor. De uitdagingen en kansen in toekomstig onderzoek zien wij met name op het gebied van de complexe interactie tussen netwerken,  professionele autonomie, patiëntvoorkeuren en objectieve behandelcriteria. 

In de afgelopen decennia is uitgebreid onderzoek gedaan naar het fenomeen ongewenste variatie in de klinische praktijk. Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd naar signalering, beschrijving en visualisatie van klinische variatie. In het Perspective stellen wij dat het tijd is voor vervolgstappen in het praktijkvariatieonderzoek. Naast het beschrijven en signaleren van variatie is een beter begrip van de oorzaken van variatie nodig is. Bovendien is het van belang aangrijpingspunten te definiëren voor het verbeteren en verminderen van ongewenste klinische variatie. Wij zien kansen en uitdagingen in onderzoek naar de complexe interactie van netwerken, professionele autonomie, voorkeuren van patiënten en objectieve criteria voor behandelkeuzes. Door deze verschillende concepten te combineren, kunnen nieuwe onderzoeksvraagstellingen en nieuwe doelen voor het verbeteren en verminderen van ongerechtvaardigde variatie worden gedefinieerd. In dit Perspective reflecteren wij op deze begrippen en concepten in relatie tot regionale en praktijkvariatie en stellen we een onderzoeksagenda voor toekomstig onderzoek voor. 

Lees hier het artikel van Atsma F, Elwyn G, Westert G. Understanding unwarranted variation in clinical practice: a focus on network effects, reflective medicine and learning health system. International Journal for Quality in Health Care, 2020 April 18.