Knelpunten in de palliatieve spoedzorg

In opdracht van ZonMw verrichtte het Kennisnetwerk Spoedzorg van IQ healthcare in 2016/2017 een groot landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de palliatieve zorg door huisartsen in ANW-uren (ook wel: palliatieve spoedzorg). Onderdeel hiervan was een literatuuronderzoek. Hieruit kwamen met name knelpunten naar voren die verbetering behoeven. Deze liggen grotendeels rond de thema’s persoonlijke continuïteit, informatieoverdracht van de huisarts richting de huisartsenpost, de identificatie van palliatieve patiënten en de inhoudelijke voorbereiding op het palliatieve traject. Onderzoekers Erik Plat, Yvonne Peters, Marleen Smits en Paul Giesen geven adviezen aan huisartsen ter verbetering van de palliatieve spoedzorg op deze vlakken. 

Erik Plat, Yvonne Peters, Marleen Smits en Paul Giesen: Knelpunten in de palliatieve spoedzorg. Huisarts en Wetenschap, 30 augustus 2019.