Kwalitatief onderzoek naar de invloed van ziekenhuis- en omgevingsfactoren op het postoperatieve herstel van patiënten

Het is alom bekend dat omgevingsfactoren (bijvoorbeeld inrichting, muziek, uitzicht en geur) van invloed zijn op het menselijk welzijn. De laatste jaren wordt binnen steeds meer sectoren duidelijk dat het optimaliseren van deze factoren zijn vruchten afwerpt in een professionele omgeving. Maar hoe is dat in het ziekenhuis? 

Gijs Hesselink (IQ healthcare) en collega-onderzoekers van het Radboudumc onderzochten de invloed van ziekenhuis- en omgevingsfactoren op het herstel van patiënten na een grote buikoperatie. Door middel van diepte-interviews en de inhoud van dagboeken (korte verhalen, foto’s, tekeningen) is vanuit patiëntperspectief inzicht verkregen in de factoren die het herstel bevorderen en belemmeren. Uit het onderzoek blijkt dat de inrichting van het ziekenhuis en de zorg nog onvoldoende aansluiten op de persoonlijke herstelbehoeften van patiënten. Patiënten gaven aan met name controle te missen over belangrijke omgevingsfactoren als geluid, licht, temperatuur en privacy. Daarnaast zouden een meer aantrekkelijke inrichting van patiëntenkamers en verblijfsruimten en manieren om de afstand van het bed tot de buitenwereld te verkleinen (bijvoorbeeld met grotere ramen of audiovisuele middelen) volgens patiënten kunnen bijdragen aan een sneller herstel. Patiënten gaven aan dat hun herstelbehoeften veranderden gedurende hun opname. In het creëren van een optimale 'healing environment' is belangrijk dat ziekenhuizen hierop zijn ingericht en zich kunnen aanpassen aan deze veranderende behoeften. 

Lees hier het artikel van Gijs Hesselink, Merlijn Smits, Mariël Doedens, Sharon M. Nijenhuis, Denise van Bavel, Harry van Goor, Tom H. van de Belt: Environmental Needs, Barriers, and Facilitators for Optimal Healing in the Postoperative Process: A Qualitative Study of Patients’ Lived Experiences and Perceptions.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1937586719900885https